Almedalen

Hur vänder vi trenden? Så tar Sveriges infrastrukturbransch täten i produktivitet och innovation

  • Share

Sverige är bäst på många sätt, men den svenska infrastrukturbranschen har den lägsta produktiviteten och innovationsgraden bland jämförbara länder. Vi får helt enkelt mindre för våra investerade pengar. Under debatten vill vi fokusera på hur vi ska lyckas öka produktiviteten och innovationsgraden i den svenska infrastrukturbranschen. Med tanke på de stora investeringar som görs och det investeringsbehov som finns är det avgörande att en förändring kommer till stånd. Vi kommer att lyfta frågor som:

  • Hur ska vi få till stånd en nödvändig förändring i produktivitet och innovationsgrad?
  • Är det dags för offentlig sektor att släppa beställar- och ägarmonopolet ïnom infrastruktur?
  • Vad är en rimlig balans mellan privat och offentlig sektor samt mellan kommunal, regional, statlig och överstatlig nivå?
  • Hur påverkas innovation och produktivitet av finansieringsformer och organisationsstrukturer?

Paneldeltagare: Martin Andreasson, ledamot i regionstyrelsen (M) för VGR med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor, Björn Hasselgren, Senior Adviser and Research Fellow, KTH, Linda Andersson, EY, Hans Lind, professor, KTH och Anna Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige.
Moderator: Kinda Andersson, EY
Datum: 2013-07-02
Tid: 09.00-09.55
Plats: Erlanderska rummet, Clarion Wisby Hotel