Almedalen

Vinnande vård – Försvinnande svårt? Kvalitet vs. vinstintresse i vården

  • Share
Få samhällsämnen rör upp lika många känslor som vinstintresse i vården. Debatten förvandlas lätt till en ideologisk strid där man inte snålar in på brösttonerna. Ständiga diskussioner förs kring problemet med att mäta kvaliteten som levereras inom vårdsektorn. Ofta skyller man på vårdtjänsternas bredd och komplexitet - men är detta verkligen den avgörande faktorn? Varför är det så svårt att enas kring en gemensam vårdkvalitetsstandard? Vissa pekar på kulturella faktorer, andra anser att det är beställare/leverantörs-relationerna och ägarförhållanden som hindrar. Finns det kanske helt andra anledningar? Och hur kan man på bästa sätt hantera detta för att komma vidare?

Paneldeltagare: Gunnar Németh, Capio, Jonas Rastad, regiondirektör, Region Skåne, Joakim Ramsberg, Myndigheten för Vårdanalys med flera.
Moderator: Cecilia Garme, journalist
Datum: 2013-07-01
Tid: 09.00-09.55
Plats: Erlanderska rummet, Clarion Wisby Hotel