Almedalen

eHälsa – involverar eller saboterar?

  • Share

eHälsans genombott kommer att leda till dramatiska förändringar i samhället och håller redan på att transformera relationen mellan patienten och vården.

eHälsa kan lösa framtida utmaningar genom högre kvalitet och mer vård per skattekrona. Spännande lösningar växer inom allt från träningsappar till öppna journalsystem. Vårdpatienten ges nya förutsättningar att bli en mer aktiv medaktör i sin hälsa och vård. Samtidigt har det tydligt uppmärksammats att eHälsa inte alltid förenklar vårdpersonalens arbete. Vägen till en lyckad implementering är snårig – men möjlig om den drivs av samverkan mellan både offentliga och privata aktörer. EY har i sin nya studie om eHälsa kartlagt internationella och nationella eHälsosatsningar. Utmaningarna ser olika ut i olika länder och vi har funnit ett antal beröringspunkter som framgångsrika eHälsosatsningar har gemensamt. Här presenteras de viktigaste punkterna och vi diskuterar eHälsa med representanter från vården och branschaktörerna.

Ta del av vår studie (pdf, 667kb).

Datum: 2014-06-30
Tid: 11.00-11.55
Plats: Erlanderska rummet, Clarion Wisby Hotel
Deltagare: Karin Båtelson, ordförande, Sjukhusläkarna, vice ordförande, Läkarförbundet, Anna Lefevre Skjöldebrand, vd, Swedish Medtech, Gunnar Németh, vice styrelseordförande, Capio, professor i Ortopedi, Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör, SLSO, Stockholms läns sjukvårdsområde, Anna Omstedt Lindgren, vd, MedUniverse och Jonas Rastad, regiondirektör, Region Skåne.
Moderator: Daniel Brämhagen, EY