Almedalen

Hur skall liv- och sparbolag öka konsumentnyttan med stöd av digitaliseringen?

  • Share

Nästa generations liv- och pensionskunder gör allt via Internet. Hur ser branschen på de nya trenderna?

Kundbeteendet ändras: Morgondagens kunder sköter sina ärenden digitalt och lyssnar mer på råden från sina sociala nätverk än sparbolagens rådgivare. Vidare är de öppna för att köpa finansiella tjänster från bolag utanför den finansiella sektorn, bolag med varumärken som de har en stark relation till.

Nya regelverk: EU håller på att lansera nya regelverk som ska förstärka konsumenternas position, skydda dem från inlåsning och öka transparensen kring t. ex avgifter. Hur påverkar de branschen och hur hanteras de i den digitala världen?

Nya investeringar: Företagsledningarna behöver göra svåra prioriteringar för att balansera kundnöjdhet, lönsamhet och tillväxt. Digitalisering kräver stora investeringar och t.ex. behöver många av spar- och livbolagens nuvarande åldrande IT-system renoveras eller helt bytas ut för att klara framtida kund- och regelverkskrav.

Datum: 2014-07-01
Tid: 15.00-15.55
Plats: Erlanderska rummet, Clarion Wisby Hotel
Deltagare: Annica Lundblad, vd, SPP Spar, Eva Trouin, Sverigechef, Nordnet, Tua Holgersson, vd Länsförsäkringar Fondliv och Åsa Larsson, verksamhetsområdeschef för försäkring, Finansinspektionen.
Moderator: Fredrik Andrén, partner, EY och Lena Mörk, EY.

Thought leadership