Almedalen

Framtidens uppkopplade samhälle – en drömvärld eller skräckvision?

  • Share

Kommunikationsrevolutionen fortsätter med oförminskad styrka. Individer, organisationer och företag använder allt fler olika lösningar för att kommunicera men också för att leverera tjänster. Vi är alla en del av denna utveckling som ger oss mängder med möjligheter att vara mer flexibla, minska resande och miljöpåverkan. Samtidigt kan vi inte blunda för de risker som finns eller för ansvaret kring bevarande av integriteten. Vi tar upp högaktuella frågeställningar som berör tryggheten, möjligheterna, effektiviteten, säkerheten och ansvarsfrågorna i kommunikationsrevolutionens kölvatten:

  • Vilket ansvar har organisationer som erbjuder e-tjänster kontra den enskilde individen?
  • I de flesta fall förekommer en lång och komplicerad leverantörskedja bakom varje enskild tjänst. Hur kan ansvarsfrågan tydliggöras?
  • Vem hanterar riskerna och har vi ett adekvat skyddsnät som hanterar dessa risker?
  • Kan vi känna oss säkra på att vi bara får den information vi ska ha tillgång till?

Datum: 2014-07-02
Tid: 09.00-09.55
Plats: Erlanderska rummet, Clarion Wisby Hotel
Deltagare: Michaela Ahlberg, chief ethics and compliance officer, TeliaSonera, Britta Wallgren, vd, Capio St Göran, David Mothander, Nordic policy counsel, Google, Helena Norrman, senior vice president, head of group function communications, Ericsson och David Boda, Journalist.
Moderator: Andreas Halvarsson, partner, EY