Almedalen

Ideella sektorns önskelista inför årets riksdagsval

  • Share

Föreningslivet har länge varit en viktig del av samhällsutvecklingen i Sverige. I en proposition från 2009 lyfte regeringen fram det civila samhällets betydelse och föreslog förbättringar för att främja föreningslivets särart och samhällsställning.

Lagstiftningen har dock under de senaste åren börjat likställa ideella organisationer med vinstdrivande företag i allt högre grad, vilket är i direkt strid mot det ursprungliga löftet om att lyfta fram det civila samhällets särart, och kan försämra förutsättningarna för många ideella föreningar. Har regeringen uppfyllt sina löften till den ideella sektorn eller finns det mer att önska? Vad har regeringen gjort för den ideella sektorn under den gångna mandatperioden? Vilka är de viktigaste förändringarna för sektorns utveckling kommande mandatperiod? Vilka önskemål finns från den ideella sektorn till politikerna inför riksdagsvalet 2014?

Datum: 2014-07-01
Tid: 13.00-13.55
Plats: Erlanderska rummet, Clarion Wisby Hotel
Deltagare: Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare, Röda Korset, Karin Mattsson Weijber, ordförande, Riksidrottsförbundet, Alexandra Charles, ordförande, 1,6 miljonerklubben och Annika Nilsson, ordförande, Folkets Hus och Parker.
Moderator: Jonathan Bexelius, EY