Almedalen

Kan resursfördelningen lösa skolkrisen?

  • Share

Kan resursfördelningen lösa skolkrisen?

EY genomförde 2013 en kartläggning av de femtio största kommunernas resursfördelning till grundskolorna. Kartläggningen visade att de allra flesta kommuner redan gör en fördelning på socioekonomiska grunder. Eftersom resursfördelningen sker utifrån antalet elever och den socioekonomiska elevsammansättningen, föreligger en risk att man förbiser vad som egentligen händer i skolorna och vilka resultat som genereras. En högre måluppfyllelse i skolan är tydligt kopplad till lärarens kompetens, något som inte framkommer i resursfördelningsmodellerna. Under 2014 har EY genomfört en uppföljningsstudie. Hur använder rektorerna de extra resurserna? Når pengarna ut till de mest behövande eleverna? Gör den socioekonomiska fördelningen någon skillnad?

Ta del av vår studie (pdf, 2mb).

Datum: 2014-07-02
Tid: 10.30-11.25
Plats: Erlanderska rummet, Clarion Wisby Hotel
Deltagare: Ibrahim Baylan, vice ordförande i Utbildningsutskottet, Socialdemokraterna, Eva-Lis Sirén, förbundsdirektör, Lärarförbundet Heidi Avellan, politisk chefredaktör, Sydsvenska Dagbladet, Camilla Waltersson Grönvall, ledamot Utbildningsutskottet, Moderaterna och Anna Ekström, generaldirektör, Skolverket.
Moderator: Lena Joelsson, partner, EY.