Almedalen

Made in Sweden: Svenska seniorboenden – exportpotential i en global tillväxtmarknad

  • Share

Befolkningspyramiden håller på att vändas upp och ner. Under de närmaste tio åren kommer en miljon människor att införlivas i gruppen ”60-plusarna” bara i Sverige.

Den svenska och europeiska boendemarknaden har fullt upp med att utveckla seniorboenden med hög grad av serviceinnehåll som utgår från den enskilde individens preferenser. Dessa nya seniorboenden har designats utifrån ett kundorienterat perspektiv där äldre ses som resurser och tillgångar med kundstatus, egenmakt och valfrihet som följd. Ta del av experternas tankar kring hur man skapar ett boende som gör att människor väljer att flytta, och vad det innebär för samhället om vi lyckas hantera den demografiska utvecklingen på ett bra sätt.

Datum: 2014-07-01
Tid: 11.00-11.55
Plats: Erlanderska rummet, Clarion Wisby Hotel
Deltagare: Per Berggren, vd, Hemsö, Ilja Batljan, vvd, Rikshem, Bob Westermann, president, One Eighty, Lennart Francke, ordförande, Blomsterfonden och Kerstin Alberius, konsult åt Svenska Kyrkan.
Moderator: Petter Ahlström, ConceptLiving och Ingemar Rindstig, partner, EY.