Almedalen

Tar kommunskandalerna aldrig slut?

  • Share

Nästan dagligen sker nya avslöjanden om korruption och oegentligheter bland Sveriges kommuner, landsting och i statliga myndigheter och bolag.

Enligt forskningsrönen upptäcks korruptionshandlingar via tips och här får du veta få veta mer om hur organisationerna kan fånga in dessa tips. Vidare tittar vi på hur man kan säkerställa att de grundläggande kraven på intern kontroll uppfylls, då brister i de grundläggande finansiella processerna är en grogrund för korruption. Andra frågor som tas upp är: - Hur bör korruption definieras? - Varför begås korruptionsbrott? Vem utför dessa? - Hur ser kunskapen om korruptionsrisker ut i Sveriges kommuner? - Är det någon skillnad mellan korruption i kommuner och korruption i näringslivet? - Hur agerar de kommunala bolagen i korruptionsfrågor?

Ta del av vår studie (pdf, 3mb).

Datum: 2014-06-30
Tid: 15.00-15.55
Plats: Erlanderska rummet, Clarion Wisby Hotel
Deltagare: Karin Törnqvist, whistleblower, Göteborgs korruptionsskandal, Vesna Jovic, kommundirektör, Huddinge kommun, Håkan Sörman, vd, Sveriges kommuner och landsting SKL och Erik Skoglund, partner, EY.
Moderator: David Björneloo