Almedalen

Vill Sverige ha svensk industri?

  • Share

Hur kan vi öka konkurrenskraften och skapa fler jobb i Sverige?

Enligt EY:s nya studie ligger svaret i innovation, inte enbart i nya produkter, utan också i processer, tjänster och samarbetsförmåga. Innovation leder till bättre produktivitet och förstärker konkurrenskraften. På samma sätt som separatorn, kullagret, skiftnyckeln, den konstgjorda njuren och andra klassiska svenska innovationer en gång i tiden lade grunden för våra industriframgångar, på samma sätt håller nu bristen på svensk innovationskraft att sänka industrin. Finns det innovationskultur i Sverige? Vilka är våra starka och svaga sidor? Hur gör ledande företag och länder i världen i dag? Vad borde industriföretagen och våra politiker göra bättre? Paneldebattörerna diskuterar om hur man skapar bättre förutsättningar för mångfacetterad innovation och tillväxt inom svensk industri.

Datum: 2014-07-01
Tid: 09.00-09.55
Plats: Erlanderska rummet, Clarion Wisby Hotel
Deltagare: Ylva Berg, vd, Business Sweden, Per Nordberg, vd, Fouriertransform, Lars Strannegård, professor, rektor för Handelshögskolan i Stockholm, Boel Godner, Kommunstyrelsens ordförande, Södertälje kommun (S) och Emil Källström, riksdagsledamot (C).
Moderator: Magnus Kuchler, partner, EY och Martin Rosendahl, partner, EY.