Kurser och seminarier

Ekonomi- och redovisningskurser Växjö 2013

  • Share

Har dina medarbetare behov av kompetensutveckling inom ekonomi? EY:s ekonomi- och redovisningskurser är anpassade för flera nivåer inom ekonomifunktionen på ditt företag.

Nu kan du välja mellan fem olika kurser:

Bokslut - 3 dagar, 30 september – 2 oktober
Vi går igenom vilka regler som styr bokslutsarbetet. Därefter går vi igenom hur du praktiskt upprättar ett bokslut. Det inkluderar att självständigt genomföra avstämningar, avskrivningar, periodiseringar och andra bokslutsåtgärder. Du får lära dig att göra civilrättsliga och skattemässiga värderingar av balansposter. Föreläsningar varvas med praktiska övningar. Du får även en introduktion till K2 samt K3 som träder i kraft i januari 2014.   

Avgift: 8 000 kr ex moms. I avgiften ingår kaffe, lunch, kursdokumentation och gemensam middag den 30 september.
 

Upprättande av årsredovisning, 3 oktober
En årsredovisning är ett bolags externa rapportering av dess verksamhetsår till bolagets intressenter. Under kursen får du lära dig att upprätta en årsredovisning enligt årsredovisningslagen. Vi går även igenom sambandet mellan balans- och resultaträkning samt den information som lämnas i förvaltningsberättelse och tilläggsupplysningar.

Avgift: 4 000 kr ex moms. I avgiften ingår kaffe, lunch, kursdokumentation etc.
 

Ekonomi för icke-ekonomer, 3 oktober
Kursen vänder sig till medarbetare på såväl ledningsnivå som medarbetare med resultat- eller budgetansvar. När du har gått kursen ska du känna till och förstå de mest grundläggande ekonomiska termerna samt ökat dina baskunskaper i företagsekonomi.

Avgift: 4 000 kr ex moms. I avgiften ingår kaffe, lunch, kursdokumentation etc.
 

Skattekurs, 4 oktober
En kurs för dig som arbetar med ekonomifrågor på ett företag och vill bli uppdaterad inom skatteområdet. Kursen består av tre avsnitt: grundläggande beskattning av företag, personalförmåner och representation samt upprättande av företagets inkomstdeklaration.

Avgift: 4 000 kr ex moms. I avgiften ingår kaffe, lunch, kursdokumentation etc.
 

Koncernredovisning, 4 oktober
Kursen ger dig kunskaper i att upprätta en koncernredovisning enligt förvärvsmetoden. Vilka är de vanligast förkommande transaktionerna? Du får även en genomgång av formella krav och regler för upprättande av koncernredovisning. Teoriavsnitt varvas med ett stort antal övningsuppgifter.

Avgift: 4 000 kr ex moms. I avgiften ingår kaffe, lunch, kursdokumentation etc.
 

Kursansvarig: Carl-Magnus Bäck, Godkänd revisor, EY, tfn 0481-481 12.
Tid: kl. 08.30–16.30 alla kursdagar med avbrott för lunch och fika.
Plats: Kurserna hålls på Hotel Royal Corner, Liedbergsgatan 11, Växjö
För mer information kontakta Jenny Karlsson via jenny.karlsson@se.ey.com eller tfn 0455-30 91 10.
Anmäl dig senast två veckor innan kursstart via e-post jenny.karlsson@se.ey.com Glöm inte att uppge namn, företag, e-post, telefonnummer, faktureringsadress samt ev. allergi/specialkost. Anmälan är bindande.