Advisory Services

  • Share

Om Advisory services

Vilka är vi?

Ett företag, en rådgivare

EY är den mest globalt integrerade organisationen och arbetar med en och samma metodik i alla länder. Med denna struktur kan vi leverera tjänster med enhetlig, hög kvalitet – oavsett var i världen våra tjänster efterfrågas. Vi kan snabbt mobilisera medarbetare till olika projekt, på rätt plats och vid rätt tidpunkt.

Tack vare branschfokus och global närvaro kan vi hjälpa dig att hantera risker, förbättra lönsamheten och skapa långsiktigt hållbara resultat.

Så här arbetar vi

Vi hjälper dig att utveckla verksamheten

Vissa rådgivare är inriktade på affärsstrategier, medan andra koncentrerar sig på tekniken. EY hjälper dig med företagsövergripande transformeringsprojekt. Vi omsätter strategier i praktisk handling.

EY Advisory Services wedge graphic

Cyber security

EY - Cybersecurity

New threats appear daily, and you need to get ahead. View our resources and learn how to anticipate cyber attacks.