Advisory Services

  • Share

Information Security Services

Hoten mot informationssäkerheten kommer i dag inte bara från utsidan. De finns också på insidan och det är dags att fundera kring hur organisationer kan säkra sina mest värdefulla tillgångar.

Modellerna för traditionella säkerhetslösningar, som främst fokuserar på att hålla brottslingar utanför, fungerar inte längre. Den nya säkerhetsmodellen måste vara förutseende, proaktiv, samarbetsvillig och omfatta hela företaget.

EY:s experter på informationssäkerhet kan hjälpa dig att utveckla program för informationssäkerhet som bygger förtroende i en gränslös värld.

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.