Advisory Services

Utveckla din verksamhet – globalt

Världen förändras och det gör även företagets utmaningar. De utlösande faktorerna bakom förändringarna varierar dock – från geopolitiska händelser och lagändringar till ny teknik och tillväxtmarknader.

Dessa förändringar kan få långtgående konsekvenser och dessutom komma snabbt. Våra tjänster baseras på branschspecifik erfarenhet och är inriktade på att leverera mätbara, långsiktiga resultat. Vi hjälper dig att utveckla företaget för att nå framgång. Även i osäkra tider.

Vi kan hjälpa dig med:


 • För ett bredare perspektiv i finanssektorn

  För att hantera såväl möjligheter som risker i den finansiella sektorn och dagens komplexa affärsklimat behövs integrerade tjänster. EY erbjuder dig konkret och integrerad rådgivning så att du får en tydlig bild av just din marknad och den potential som finns. Våra tjänster inom den finansiella sektorn riktar sig till branscherna bank och kapitalmarknader, kapitalförvaltning och försäkring. För samtliga branscher erbjuder vi tjänster inom rådgivning, revision, skatt och transaktioner.
   
  Vi har närmare 35 000 medarbetare världen över som enbart arbetar med den finansiella sektorn. Det gör att vi snabbt kan sätta oss in i dina frågeställningar och dra nytta av den rika erfarenhet som vi har. Våra kvalificerade medarbetare hanterar organisationens behov utifrån flera vinklar och bidrar således med ett brett perspektiv. Vi stödjer dig genom hela processen – från strategi till genomförande. Det är så EY åstadkommer förändring.

  Våra huvudtjänster inom finanssektorn är verksamhets- och affärsutveckling, riskhantering, it-rådgivning, it-risk och it-revision. Det innefattar bland annat:

  • Kunder
  • ekonomi- och finansfunktion
  • operativ modell
  • riskhantering
  • kapital- och likviditetsfrågor
  • regelverksrådgivning
  • processer och kontroll
  • kvantitativa rådgivningstjänster
  • it-rådgivning i finanssektorn
  • it-risk och it-revision.

  Kontaktperson: Sven Tärnvik 

 • Outsourcing – ett verktyg för att bli marknadsledande

  Dagens företagsklimat med ökad global konkurrens, högre grad av specialisering och en trend mot ökad privatisering ställer nya krav på företag. Det innebär att varje funktion inom organisationen måste vara lönsam i sig själv. 

  Företagsledningar behöver agera för att möta utmaningarna och i många fall är outsourcing ett mycket bra alternativ. Outsourcingmarknaden växer kraftigt och begreppet är numera etablerat bland företag i Sverige och globalt.  Våra kunder uppger att drivkrafterna bakom outsourcing huvudsakligen är kopplade till kostnadsbesparingar, fokus på kärnverksamheten, ökad flexibilitet, förbättrad kvalitet, benchmarking och tillgång till best practice.

  Outsourcing är ett mycket kraftfullt strategiskt verktyg om det används på rätt sätt. Våra kunder upplever ofta kostnadsbesparingar på 15–35 procent i genomförda projekt.

  EY är en ledande rådgivare inom området. Vi har genomfört över 60 outsourcingprojekt hos stora väletablerade företag i Norden och har även varit med i flera globala outsourcinginitiativ. EY är en oberoende rådgivare med över 50 konsulter i Norden som är specialiserade på outsourcing. Vi är verksamma inom många branscher som exempelvis bank och försäkring, energi, telekom, media och underhållning, tillverkning, offentlig sektor och detaljhandel.

  Kontaktperson: Magnus Kuchler Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

EY - Cybersecurity

Cybersecurity

New threats appear daily, and you need to get ahead. View our resources and learn how to anticipate cyber attacks.

 

Does your workplace outsourcing create value beyond savings?

EY - Does your workplace outsourcing create value beyond savingsDownload our publication (pdf, 1 MB) and get a point of view on the future of real estate and facilities management.

Download our abstract (pdf, 982kb) and learn more on how the outsourced REFM market create value beyond savings..