Advisory Services

Utveckla din verksamhet – globalt

Världen förändras och det gör även företagets utmaningar. De utlösande faktorerna bakom förändringarna varierar dock – från geopolitiska händelser och lagändringar till ny teknik och tillväxtmarknader.

Dessa förändringar kan få långtgående konsekvenser och dessutom komma snabbt. Våra tjänster baseras på branschspecifik erfarenhet och är inriktade på att leverera mätbara, långsiktiga resultat. Vi hjälper dig att utveckla företaget för att nå framgång. Även i osäkra tider.

Vi kan hjälpa dig med:
  Connect with us

  Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

  EY - Cybersecurity

  Cybersecurity

  New threats appear daily, and you need to get ahead. View our resources and learn how to anticipate cyber attacks.

   

  Does your workplace outsourcing create value beyond savings?

  EY - Does your workplace outsourcing create value beyond savingsDownload our publication (pdf, 1 MB) and get a point of view on the future of real estate and facilities management.

  Download our abstract (pdf, 982kb) and learn more on how the outsourced REFM market create value beyond savings..