Advisory Services

 • Share

It-riskhantering och it-effektivisering

Vi hjälper våra kunder att hantera it-relaterade risker och effektivisera it-funktionen med utgångspunkt i verksamhetens behov.

It-riskhantering för att nå din organisations affärsmål

Hur hanterar du företagets it-risker? I en föränderlig omvärld påverkas också riskerna i it-miljön kontinuerligt. Kan vi hjälpa dig och din organisation att hantera it-riskerna så att de är i linje med er affärsstrategi?

It är en viktig faktor i framgångsrika affärslösningar. För att leverera värde med hjälp av it är det viktigt att hantera it-riskerna som en del av verksamhetens totala riskbild. Med ett ökat antal bestämmelser och efterlevnadskrav krävs att såväl verksamhet som it förändrar och anpassar organisationen för att möta kunders och andra intressenters förväntningar.

Oavsett om din organisation går igenom en stor förändring, påverkas av nya lagkrav eller känner osäkerhet kring hur organisationen hanterar it-risker kan vi hjälpa dig att identifiera, analysera och hantera it-risker på ett effektivt sätt. Vårt arbete baseras på globala metoder och internationella standarder såsom ISO 27000, COBIT och SOX.

Våra tjänster är indelade i tre huvudområden:

 • IT Assurance där vi hjälper dig att analysera och bedöma hur din organisation hanterar it-risker. Resultatet presenteras i en revisionsrapport med förbättringsförslag eller i ett tredjepartsintyg.
 • IT Controls där vi bland annat hjälper dig att hantera verksamhetsprocesser och informationssäkerhet på ett strukturerat och effektivt sätt genom design och implementering av kontrollramverk.
 • IT Risk Transformation där vi stödjer dig med riskhantering i en föränderlig it-miljö. Vi ger dig råd kring kravställning och uppföljning vid utkontraktering av it samt styrning och rapportering både internt och externt.

Kontakter: Helena Törnqvist

 


Vi hjälper it-funktioner att prestera mer

Globalisering med ökad konkurrens som följd har ökat kostnadspressen på it-funktionen. Samtidigt ställs det större krav på att prioritera de investeringar som gör mest nytta i verksamheten. Hur säkerställer du att affärsverksamheten får optimala verktyg från en effektiv it-funktion?

Vi hjälper it-funktionen att mäta och förbättra sin effektivitet för att öka avkastningen på it-investeringarna. Våra tjänster inkluderar strategi, organisation, behovsanalyser, it-inköp, outsourcing, optimering av mjukvara och infrastruktur samt konsolidering och lösningsarkitektur. Vi har en bred och oberoende syn på hur it kan drivas med optimal effektivitet och vi stödjer våra kunder i arbetet med att driva transformationer och förbättringsprogram.

Implementation av it-lösningar
Våra it-rådgivare arbetar hand i hand med våra verksamhetsspecialister. Med tekniken som möjliggörare skapar vi förutsättningar för våra kunder att omforma och förbättra sina verksamheter.

Vi fokuserar på tjänster inom ERP som stödjer processutveckling och skapar verksamhetsnytta, såsom:

 • transformation av finansfunktionen
 • effektivisering av inköp
 • att skapa ett ansikte mot kunden.
 • It-effektivitet

Genomförande av stora projekt
Våra it-rådgivare har lång erfarenhet av att leda stora it-projekt. Vi bidrar till att stora projekt kan genomföras med kontrollerad risk och leverera önskade resultat. Du kan få hjälp med:

 • projektstöd till verksamhetsledningar
 • hantering av leverantörer, överföring av kompetens och ansvar
 • arkitektur, design, kravställning och acceptanstestning.

Kontakt: Ulf Borgcrantz

Kontakta oss

Helena Törnqvist  
ansvarig It-riskhantering
+46 70 318 97 50
+46 8 520 597 50

Ulf Borgcrantz
ansvarig It-effektivisering
+46 70 318 90 63
+46 8 520 590 63

Cyber security

EY - Cybersecurity

New threats appear daily, and you need to get ahead. View our resources and learn how to anticipate cyber attacks.