Advisory Services

 • Share

Risk

Många organisationer får inte ut det maximala värdet av sina investeringar i riskhantering. De saknar integrerade riskprocesser och viktig information delas inte på ett effektivt sätt. Organisationer bör kontinuerligt utvärdera sina riskhanteringsprocesser för att säkerställa att de fokuserar på de viktigaste riskerna. Det gäller att förstå och hantera de risker som hotar organisationens strategiska mål samt att ta vara på möjligheter som leder till tillväxt och effektivitet.

I dag förväntas de flesta organisationer göra mer med oförändrade resurser. Det finns påtryckningar om att förbättra risktäckningen, reducera kostnader och förbättra prestationen. Hur kan vi hjälpa dig att nå dit du önskar?

Oavsett om vi hjälper ditt företag med riskhantering, internrevision, intern kontroll eller andra företagsövergripande problem börjar vi arbetet med att svara på några frågor:

 • Vilka är de centrala riskerna för ert företag och hur hanteras de?
 • Har ni överlappande riskfunktioner eller brister i risktäckning?
 • Har ni optimerat sättet att kontrollera och hantera riskerna?
 • Får ni ut maximalt värde av riskhanteringen?

Med den förståelse för företaget som vi får genom att svara på dessa frågor kan vi bidra med:

 • Identifiering och utvärdering av möjlig integrering och utveckling av riskhantering.
 • Diagnostisering – en bred och systematisk approach där vi utvärderar global regelefterlevnad och rapporteringsmöjligheter. Detta inkluderar en potentiell framtida utformning och en plan på hur detta ska uppnås.
 • Transformation av företagets riskhantering.

En bra riskhantering tynger inte ner organisationen. Den hjälper organisationen att röra sig snabbare. Med en effektiv riskhantering får du ett bättre skydd för din affärsverksamhet samtidigt som du förbättrar affärsprestation, beslutsfattande och i slutändan konkurrensfördelarna.

Våra huvudtjänster stöds av den kompetens som våra medarbetare har inom operativ verksamhet, ledning och förvaltning samt strategi. Detta omfattar främst:

 • medarbetare- och organisationsutveckling
 • it-rådgivning
 • strategisk inriktning
 • programledning.

 

 


 

Riskhantering i finanssektorn

EY är en ledande leverantör av integrerad riskhantering och rådgivning till banker och kapitalmarknader, kapitalförvaltning och försäkring. Vi kan hjälpa dig hantera de många branschspecifika utmaningarna i finanssektorn.

Kontaktperson: Pehr Ambuhm


 

It-risker

Oavsett om din organisation går igenom en stor förändring, påverkas av nya lagkrav eller känner osäkerhet kring hur organisationen hanterar it-risker kan vi hjälpa dig att identifiera, analysera och hantera it-risker på ett effektivt sätt. Vårt arbete baseras på globala metoder och internationella standarder såsom ISO 27000, COBIT och SOX.

Kontaktpersoner: Andreas Halvarsson och Helena Törnqvist

Relaterad information

EY - How to respond to catastrophic events

Hur man ska agera vid katastrofala händelser

Ibland inträffar oväntade, oundvikliga och katastrofala händelser. Dessa riktlinjer kan vägleda din organisation så att den återhämtar sig så snabbt och effektivt som möjligt.

Kontakta oss

Håkan Molin   
ansvarig Risk
+46 70 318 96 58
+46 8 520 596 58