Assurance Services

  • Share

Redovisning

Att göra rätt – och fortsätta göra rätt

De förändringar som sker på ekonomiområdet kan medföra nya utmaningar och risker. Företag måste hitta en balans mellan rätt kontrollnivå – genom riskreducering, transparens och jämn kvalitet – och rätt effektivitetsnivå i processer och system.

EY Online – ekonomiadministration på webben
Nu kan du sköta företagets bokföring, fakturering och lönehantering via webben. EY Online frigör tid som kan ägnas åt den del av verksamheten som genererar pengar – dina affärer. Du har stor valfrihet och bestämmer själv hur mycket eller lite av företagets ekonomiadministration som du vill hantera.
Läs mer om EY Online på vår webbplats Drivkraft.

Redovisning och rapportering små och medelstora företag
EY:s redovisningskonsulter är specialister på ägarledda företag. Våra redovisningstjänster omfattar allt från löpande bokföring till kvalificerad rådgivning i enstaka frågor. Vi hjälper även företag att upprätta bokslut, årsredovisning och koncernredovisning enligt gällande lag och god redovisningssed.
Läs mer om våra redovisningstjänster för små och medelstora företag. 

Redovisning och rapportering stora företag och organisationer
Vi hjälper stora, multinationella företag att uppfylla rapporteringskraven i alla länder där de har verksamhet. Oavsett bransch håller många företag på att utveckla sina ekonomifunktioner. Det är en följd av exempelvis etablering på tillväxtmarknader, användning av så kallade shared service center samt fortsatt effektivisering och kostnadsjakt.

Våra tjänster omfattar:

  • Lagstadgad rapportering (levererar finansiella rapporter).
  • Stöd till företagens interna ekonomifunktioner, bland annat:
    • Implementering av koncernens redovisningsnormer på lokal nivå.
    • Löpande redovisning, till exempel periodbokslut, upprättande av råbalanser, avstämningar, dataregistrering och analys.
    • Implementering av koncernens redovisningsnormer på lokal nivå inklusive skattekonsekvenser i samarbete med EY:s skattespecialister.

Kontakta oss

Håkan Sventorp
ansvarig Redovisning
Kontor +46 (0) 44 207 540
Mobil +46 (0) 70 628 62 07

 

US GAAP and IFRS convergence

IFRS-implementeringen fortsätter över hela världen

Besök ey.com/ifrs för att hålla dig underrättad om IFRS-utvecklingen, bl.a. aktiviteter för att samordna US/IFRS.