Assurance Services

  • Share

Capital Markets

Capital Markets består av EY:s specialister på kapitalmarknadsfrågor, associationsrätt och redovisning. Vi erbjuder rådgivning inom bland annat kapitalanskaffningar och börsnoteringar.

Bland våra kunder finns allt från multinationella företag som söker rådgivning kring noterings- eller kapitalanskaffningsfrågor på svenska eller utländska marknader, till ägarledda företag som vill ha råd i omstruktureringar eller aktieägarfrågor.

I dagens globaliseringstider är behovet av ett internationellt nätverk större än någonsin. Capital Markets möter detta behov. Vi har ett nära samarbete med EY:s kontor i bland andra USA, Storbritannien, Tyskland, Luxemburg och Schweiz. Dessutom ingår vi i ett nätverk med fler än 80 internationella specialister på samtliga etablerade kapitalmarknader.

Kontakta oss

Andreas Dalhäll
Ansvarig Capital Markets
+46 8 520 598 79

Capital MarketsGlobal IPO Center of Excellence
Knowledge and tools to help you get IPO-ready.


Your guide to going public
An IPO is a crucial transaction for your company, but just one milestone on the road to market leadership. Our 10-step process explains.

Visit our Global IPO page for more information.