Assurance Services

  • Share

Publikationer

 

Omslag Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag


Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag
Ett praktiskt hjälpmedel för styrelsemedlemmar i ägarledda bolag – det vill säga aktiebolag där ägarna har en aktiv roll i bolaget – som har en eller flera externa ledamöter i styrelsen.


För beställning, kontakta oss.

 

 


Kontrollbalansräkningen
Kontrollbalansräkningen
EY:s bok Kontrollbalansräkningen behandlar frågor av aktiebolagsrättslig och redovisningsmässig karaktär avseende aktiebolagens tvångslikvidationsinstitut.

 

För beställning, kontakta oss.Vägvisare till börsen
Vägvisare till börsen
Vägvisare till börsen är en praktisk vägledning för företag som planerar att söka notering vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats i Sverige. Den riktar sig även till personer som bistår med råd och hjälp vid sådana noteringar samt till dem som vill öka sin allmänna kunskap om processen kring en marknadsnotering och regelverket för den svenska aktiemarknaden.

 

För mer information, kontakta oss


Kontakta oss

Andreas Dalhäll
Ansvarig Capital Markets
+46 8 520 598 79

Capital MarketsGlobal IPO Center of Excellence
Knowledge and tools to help you get IPO-ready.


Your guide to going public
An IPO is a crucial transaction for your company, but just one milestone on the road to market leadership. Our 10-step process explains.

Visit our Global IPO page for more information.