Assurance Services

 • Share

Våra tjänster

Vi har omfattande erfarenhet från våra kunders kontakter med börs, börsrevisorer och tillsynsmyndigheter.

Vi erbjuder rådgivning och biträde inom följande områden:

 • svenska eller gränsöverskridande primär- eller sekundärnoteringar och kapitalanskaffningar
 • regulatoriska frågor avseende prospektfrågor, till exempel frågor rörande komplex finansiell historik eller proformaredovisning
 • obligationslån inom Euro- och US MTN-program
 • offentliga uppköpserbjudanden
 • informationsgivningsfrågor
 • bolagsstyrningsfrågor
 • comfort letters
 • pre-IPO reviews
 • working capital statements.

För bolag registrerade vid US Securities and Exchange Commission (SEC) erbjuder vi tjänster i samband med regelbunden finansiell rapportering genom årsredovisningar och delårsrapporter samt kapitalanskaffningar i USA.

Associationsrätt
Har du frågor kring associationsrätt? Vi erbjuder och utför utredningsarbete och rådgivning avseende associationsrättsliga frågeställningar som bland annat innefattar:
 • kapitalskyddsfrågor och frågor om tvångslikvidation och kontrollbalansräkning
 • ansvarsfördelning mellan bolagsorganen i såväl privata som statligt ägda bolag samt ansvaret för styrelse och verkställande direktör
 • revisorsintyg
 • kapitalanskaffningar
 • omstruktureringar.

Capital Markets erbjuder utbildningar och kurser inom det associationsrättsliga området, till exempel skräddarsydda utbildningar i en viss fråga eller nyhetsseminarium. Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss

Andreas Dalhäll
Ansvarig Capital Markets
+46 8 520 598 79
 

Capital Markets


Download

EY introducerar nu en ny analys som specifikt tittar på nordiska börsintroduktioner. I den första versionen av EY Nordic Capital Markets Insights analyserar EY året som gått och blickar även framåt inför 2017.  

Ladda ner (pdf, 956kb) Global IPO Center of Excellence
Knowledge and tools to help you get IPO-ready.


Your guide to going public
An IPO is a crucial transaction for your company, but just one milestone on the road to market leadership. Our 10-step process explains.

Visit our Global IPO page for more information.