Assurance Services

  • Share

Revision för stora företag och organisationer

Riskbaserad revisionsmetodik
Vi identifierar risker och möjligheter tidigt i revisionsprocessen. Vi säkerställer att granskningen fokuserar på rätt områden samt att de rapporteras i ett överskådligt och enhetligt format. Dessutom lägger vi stor vikt vid att leverera en konsekvent, högkvalitativ revision världen över.

Hög kvalitet
EY satsar betydande resurser på ny teknologi och på löpande utbildning av alla våra revisionsmedarbetare. Genom aktuell kunskap om såväl ditt företag som din bransch kan vi bidra med relevant kunskap och bidra till er utveckling. Vår goda förståelse för er verksamhet och kontrollsystemet utgör grunden för vår bedömning.

Globala tjänster för globala kunder
Som revisionskund hos EY kan du dra nytta av vår samlade kunskap och våra gemensamma kvalitetskontroller världen över. Genom våra globala nätverk av specialister får du tillgång till den senaste kunskapen inom aktuella frågor som till exempel bolagsstyrning och IFRS.

Anpassning till externa krav
Låt oss hjälpa er att anpassa verksamheten till marknadens och andra externa intressenters krav. Vi följer den senaste utvecklingen och våra specialister analyserar effekterna för din verksamhet.

Kontakta oss

Jesper Nilsson
ansvarig Extern revision
tfn. 08-520 596 46 

US GAAP and IFRS convergence

IFRS-implementeringen fortsätter över hela världen

Besök ey.com/ifrs för att hålla dig underrättad om IFRS-utvecklingen, bl.a. aktiviteter för att samordna US/IFRS.

Bedrägeristudie visar att etiska normer är viktiga när företaget växer

När den ekonomiska tillväxten och den internationella förvärvs- och fusionsaktiviteten tar fart igen, ökar även bedrägeririsken. Vår bedrägeristudie visar att etiska normer är avgörande för framgång.