Assurance Services

  • Share

Vilka behov har ditt företag?

Fundera gärna över följande när du tar ställning till om du behöver en fullständig revision eller om du kan välja en annan granskningstjänst:

  • Vilken insyn och kontroll behövs i din verksamhet?
  • Kommer din stora kund att öka kraven på dig som leverantör?
  • Ska du sälja hela eller delar av bolaget om några år?
  • Står du inför en expansion och behöver extern finansiering?
  • Vilken information behöver dina intressenter om ditt företag?
  • Företagets redovisning ligger till grund för skatter och avgifter. Kan myndigheter och dina anställda utgå från att informationen är korrekt?
  • Behöver du trygghet för att kunna fokusera på att driva din verksamhet?

Intressentmodellen 


Kontakta oss

Jesper Nilsson
ansvarig Extern revision
tfn. 08-520 596 46 

null