Assurance Services

  • Share

Revision för små och medelstora företag och organisationer

Har du stora kunder eller viktiga leverantörer som vill att du gör en fullständig revision? Ska du sälja hela eller delar av bolaget om några år? Finns det någon del av ditt företag där du vill granska siffrorna mer ingående? Ska du vara med om en upphandling? Många omständigheter styr ditt behov av att granska och kvalitetssäkra företagets siffror.

På vilket sätt behöver du kvalitetssäkra företagets redovisning?

  • Fullständig revision
  • Bokslutsrapport
  • Översiktlig granskning
  • Revision för särskilt syfte
  • Granskning enligt särskild överenskommelse

Läs mer om våra revisionstjänster för små och medelstora företag och organisationer.

Förändringar av revisionsplikten

Tidigare skulle alla svenska aktiebolag enligt lag revideras. Nu är revisionsplikten avskaffad för många mindre företag och det är upp till företagen själva att välja hur man vill kvalitetssäkra sin redovisning. Vilket behov ditt företag har beror bland annat på antal ägare, finansiering, verksamhetens komplexitet och hur du vill uppfattas av marknaden och din omvärld. Vilken insyn och kontroll behövs i din verksamhet? Vilken information behöver dina intressenter om ditt företag? Diskutera gärna frågan med din revisor.

Vilka företag omfattas inte längre av revisionsplikt?
Du berörs om ditt företag uppfyller maximalt ett av följande kriterier:

  • nettoomsättningen är högst 3 miljoner kronor
  • balansomslutningen är högst 1,5 miljoner kronor
  • företaget har högst 3 anställda.

Börsnoterade aktiebolag, finansiella bolag och försäkringsbolag omfattas även i fortsättningen av revisionsplikt oavsett storlek.

Kontakta oss

Jesper Nilsson
ansvarig Extern revision
tfn. 08-520 596 46