Specialisttjänster

  • Share

 

Sport Business Services
En modern idrottsverksamhet kräver en effektiv affärsstyrning. EY hjälper idrottsorganisationer med övergången till en modern affärsstruktur.

Insourcing Services
Att bli av med en nyckelperson är en vanlig företeelse som varje företag upplever och måste ta i beaktande i planeringen. Insourcing Services hjälper dig med att tillfälligt förstärka din organisation. 

Certify Point
EY CertifyPoint AB är ett oberoende och opartiskt certifieringsinstitut. Vi arbetar med ledningssystem för kvalitet och miljö. Certifieringar utförs baserat på internationella standarder (ISO 9001 och ISO 14 001). 

French Business Network
French Business Network (FBN) är EY Frances kontaktpunkt för franska och europeiska storföretag och deras dotterbolag i utlandet.  

Global Business Networks
When you’re operating or expanding in key geographies outside your home country, the EY Global Business Networks are committed to providing you with the exceptional client service you need to succeed.