Att lyckas med Insourcing

  • Share

Behöver du tillfälligt förstärka din organisation eller upplever ni en tillfällig arbetstopp? Ska någon i din personal vara föräldraledig? Står ni inför en omorganisation som ger ett ökat behov av medarbetare? Insourcing innebär att du hyr in personal för en period. Det är ett lönsamt och effektivt sätt att tillföra kompetens och resurser till ditt företag.

I dag är det många företag som tar hjälp av en extern leverantör och för att ett  insourcingprojekt ska bli framgångsrikt finns det vissa saker du bör tänka på.

1. Kräv att din insourcingskonsult är specialist på det område som tjänsten avser. Behöver du en koncernredovisningsexpert ska du anlita en koncernredovisningsexpert och ingenting annat.

2. Välj en konsultleverantör som levererar rätt konsult. Du vill ha en perfekt konsult, inte fem halvbra kandidatförslag. Du ska inte delta i rekryteringsprocessen.

3. Välj en konsult som vill vara just konsult och inte fast anställd. Att titta på ett företag utifrån och in ger oftast mycket bättre resultat.

4. Var tydlig i kravspecifikationen. Hur ser behoven ut?  Vilka arbetsuppgifter ska genomföras? Uppdragsinnehåll, prisbilder och tidsperioder ska definieras innan själva uppdraget påbörjas.

5. Anlita ett konsultföretag med maximal servicegrad som ser snabbhet, flexibilitet och tydlighet som självklarheter.

6. Välj helst en konsult som överträffar din kravprofil. Han eller hon kommer då att bidra med värdefull kompetens som företaget kanske inte ens räknat med.

7. Säkerställ att konsultföretaget har välutvecklade överlämningsrutiner när uppdraget avslutats.