EY CertifyPoint

  • Share

EY CertifyPoint AB är ett oberoende och opartiskt certifieringsinstitut. Vi arbetar med ledningssystem för kvalitet och miljö. Certifieringar utförs baserat på internationella standarder (ISO 9001 och ISO 14 001). Vårt systerföretag i Nederländerna EY CertifyPoint BV är certifierade enligt ISO 27001. Följande aktiviteter utförs inom ramen för CertifyPoints verksamhet:

  • Fastställande av organisationers beredskap för certifiering (”Förberedande certifieringsrevision”)
  • Certifieringsrevisioner (”Steg ett-revisioner”, ”Steg två-revisioner”, ”Periodiska revisioner” ,”Förnyelserevisioner”
  • Uppföljning av upptäckta brister och/eller avvikelser

Om EY CertifyPoint
EY Certify Point ansvarar för beslut om beviljande, underhållande utvidgning, begränsning, förskjutning och återkallande av certifieringar. Vi utför fullständiga certifieringar i enlighet med de riktlinjer som gäller för respektive ledningssystem, till exempel certifiering av ledningssystem i fråga om kvalitet, ISO 9001:2008 och miljö, ISO 14 001:2004. I dagsläget är EY Certify Point AB ackrediterade för certifieringar inom Telecom,  Outsourcing (datatjänster) och närliggande verksamheter.

All verksamhet sker inom ramen för de riktlinjer och förfaranden som anges i CertifyPoints kvalitetsmanual.

Vi organiserar informationsträffar gällande specifika certifieringsstandarder samt offentliggör även regelbundet våra tolkningar av vedertagna standarder.

Ledningens engagemang gällande opartiskhet
Följande uttalande av VD:n för CertifyPoint  AB har offentliggjorts för att visa betydelsen av opartiskhet för CertifyPoint.

"CertifyPoints ledning arbetar aktivt för att bibehålla opartiskhet vid utförandet av certifieringar (t.ex. ISO 9001 och ISO 14001). CertifyPoint har infört ett ledningssystem med åtgärder för att förebygga eventuella intressekonflikter. Vårt team arbetar för att behandla alla kunder rättvist och objektivt när de tillhandahåller certifikattjänster. Vår verksamhet övervakas kontinuerligt av Swedac, det svenska ackrediteringsrådet.”