Insourcing Services

 • Share

Att bli av med en nyckelperson är en vanlig företeelse som varje företag upplever och måste ta i beaktande i planeringen. Insourcing Services hjälper dig med att tillfälligt förstärka din organisation. Vi vet hur man gör.

Våra konsulter är erfarna och löser uppgiften. Arbetstoppar, föräldraledigheter, omorganisationer… det finns många orsaker till att tillfälligt behöva förstärka företagets verksamhet med kompetent personal. Vi på EY har utvecklat Insourcing Services helt och hållet efter de behov som uppkommer vid såväl väntade som oväntade situationer som när man till exempel plötsligt saknar viktiga nyckelpersoner och är i behov av en interimslösning. Med kort varsel får företagen tillgång till välutbildad och erfaren personal. Vi har konsulter för alla specialistkompetenser, tidsperioder och geografiska lägen- oavsett om det handlar om en controller, redovisningsspecialist, koncernredovisningsspecialist eller någon annan roll i ekonomifunktionen.

Roller
 

 • Koncernredovisningsspecialist
 • Finance Controller
 • Ekonomichef
 • Redovisningschef
 • Business controller

Kompetensområden
 

 • Intern kontroll
 • Koncernredovisning
 • Kassaflödesanalyser
 • Lönsamhetsanalys och simuleringar
 • Budgetmodeller och processer
 • Processkartläggningar och effektiviseringar
 • Framtagande av balanserade styrkort, rapportpaket och KPI:er
 • Framtagande av ekonomihandböcker
 • Kapitalrationalisering
 • Bokslut & årsredovisning