Sport Business Services

  • Share

En modern idrottsverksamhet kräver en effektiv affärsstyrning. EY hjälper idrottsorganisationer med övergången till en modern och hållbar affärsstruktur. Bland våra kunder finns såväl enskilda idrottare som klubb- och landslag, både i Sverige och internationellt.

När du anlitar oss får du hjälp av medarbetare med bred erfarenhet av många olika idrottsområden. Vår förståelse för idrottsområdet innebär att vi kan bidra med mätbara värden i alla typer av projekt redan från dag ett. Vi erbjuder tjänster inom revision, affärsrådgivning, skatt och transaktioner och hållbarhet.

Vi har under flera år genomfört analyser för att identifiera samband mellan idrottslig framgång och ekonomiska förutsättningar för elitklubbar i lagidrott. Analyserna visar att en jämnare serietabell minskar skillnader i resultat, eget kapital och omsättning samt att sportsliga framgångar skapar ekonomiska förutsättningar.

Flera elitklubbar har med vår hjälp tagit fram balanserade styrkort – ett verktyg för att definiera, prioritera och arbeta mot uppsatta mål. Ett balanserat styrkort förtydligar det arbetssätt och beteende som är önskvärt för att nå långsiktigt hållbara sportsliga och kommersiella framgångar.