Sport Business Services

  • Share

En modern idrottsverksamhet kräver en effektiv affärsstyrning. EY hjälper idrottsorganisationer med övergången till en modern och hållbar affärsstruktur. Bland våra kunder finns såväl enskilda idrottare som klubb- och landslag, både i Sverige och internationellt.

Vilka vi är

Sport Business Services är ett rikstäckande nätverk som stödjer idrottsföreningar, förbund och dess intressenter med EY:s tjänster inom revision, redovisning, affärsrådgivning, skatt och transaktioner. Vi har många medarbetare med stor kunskap om de utmaningar som idrottsorganisationer står inför. Vår erfarenhet innebär att vi kan bidra med mätbara värden i alla typer av projekt redan från dag ett.

Vad vi gör

  • Vi hjälper idrottsklubbar och idrottsföreningar över hela landet och deltar i olika affärsnätverk med kopplingar till idrott.
  • Vi har kontakter med idrottsförbund och svenska elitklubbar inom de stora lagsporterna samt med enskilda idrottsutövare, till exempel golf- och tennisspelare.
  • Vi genomför studier för att identifiera samband mellan elitklubbars idrottsliga framgångar och ekonomiska förutsättningar i olika lagidrotter.
  • Vi stödjer flera aktörer och föreningar för att skapa förutsättningar för en långsiktig och hållbar samhällsutveckling. Vi samarbetar bland annat med Goodsport för att minska segregationen i samhället med idrott som verktyg och arena.
  • Vi erbjuder en 1-årig utbildning, Management Diploma for Athletes, tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm och Cruyff Institute. Det är ett entreprenörsprogram för de som är aktiva elitidrottare eller de som har en bakgrund som elitidrottare.