Tax Services

  • Share

Kontakt


  TAX Sweden
Helena Robertsson 

Kontakt  |  +46 70 648 94 65

  Företagsbeskattning
Carl Pihlgren

Kontakt  |  +46 70 351 77 12

  Internationell företagsbeskattning
Erik Hultman

Kontakt  |  +46 70 318 94 68 

  Internprissättning
Olov Persson

Kontakt  |  +46 70 318 94 48

  Human Capital
Katrin Norell

Kontakt  | +46 70 318 98 07

  Indirekt beskattning och tull
Royne Schiess

Kontakt   | +46 70 318 92 39

  Transaction Tax
Einar Stigård

Kontakt  |  +46 8 520 582 61

 

Connect with us

Följ oss via sociala media, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.