• Power transactions and trends, Q2 2016

  Q2 2016 saw renewables and network assets being top priority for utilities, with buyers seeking “safe bets” amidst ongoing sector volatility.

 • Dealing in a digital world

  Enabling a digital future requires smart capital strategy. Can companies build the capabilities required to succeed in today’s disruptive world — or should they buy?

 • Beyond Borders 2016: Biotech deals

  The same optimism that spurred biotech’s financing renaissance has also lifted alliance and acquisition activity. Find out more in Beyond Borders 2016: Deals.

 • Power transactions and trends, Q1 2016

  After hitting historic levels in 2015, M&A momentum continued in Q1 2016, with deal value reaching a five-year Q1 high of US$44.4b.

 • Are you ready for the futures?

  Stress-test today’s capital agenda with tomorrow’s scenarios. We explore how to prepare for multiple futures.

 • Alliances join M&A as engines of growth

  Our latest M&A survey finds a strong acquisition appetite continues in 2016 along with an inclination to forge new alliances. Discover more.

 • Global oil and gas transactions review 2015

  The oil and gas industry is navigating a significant structural shift. Learn how this affected M&A in 2015, and get our outlook for 2016.

 • Capital strategies, reimagined

  EY and Harvard Business Review Analytics Services are working together to reveal how companies can shape their strategic decision-making process to fit their changing surroundings.

 • What are the right moves in today’s M&A landscape?

  Bank’s considering M&A must balance size and regulatory requirements with their ability to generate shareholder return. The winners must embrace this challenge.

Transaction Advisory Services

Hantering av kapital och transaktioner i en föränderlig värld

Behöver du fatta bättre och mer välgrundade beslut om hur du ska hantera kapital och transaktioner på ett strategiskt sätt i en värld som kännetecknas av snabba förändringar? Ta hjälp av oss.

Capital Agenda är en ny plattform inom EY som fokuserar på frågor kring kapitalhantering. Vi inriktar oss på de mest brännande frågorna för dig:


 • Bevara kapital

  Varje företag behöver analysera hur marknadens utveckling kan påverka verksamhetens effektivitet och kapitalbas. Även på en uppåtgående marknad kan situationen snabbt förändras också för företag som tror sig ha läget under kontroll.

  För att bevara sitt kapital måste företag regelbundet gå igenom sina strategier, marknader och balansräkningar för att kartlägga starka och svaga sidor.

  Fokus bör ligga på att:

  • analysera stressfaktorer och problem, till exempel likviditetsproblem och åtgärdsplaner,
  • göra kund- och leverantörsanalyser,
  • bevara skattefordringar och minimera kostnader,
  • refinansiera och omstrukturera skulder, eget kapital och andra förpliktelser,
  • hantera intressentrelationer och pressade situationer,
  • lösa tvister.

  Läs mer om hur vi kan hjälpa till.

 • Optimera kapital

  Dagens ekonomiska klimat tvingar företag att noga analysera sin finansiella situation.

  Att bara granska verksamheten räcker inte, företagen måste också objektivt utvärdera hur välvalda deras affärsstrategier är.

  Fokus bör ligga på att:

  • optimera tillgångsportföljer,
  • åstadkomma synergier och effektiv integration,
  • förbättra rörelsekapitalet och frigöra likvida medel,
  • optimera kapitalstrukturen,
  • optimera skatte- och företagsstrukturen.

  Läs mer om hur vi kan hjälpa till.

 • Investera kapital

  Den som ska investera i din organisation ställer sig frågan varför? Varför ska jag välja just den här transaktionen, varför gå med på det här priset, och varför just nu?

  Och inte nog med det. Intressenterna har ofta olika förväntningar på sina investeringar och avkastningen.

  Fokus bör ligga på:

  • förvärv och allianser,
  • planering och strukturering av transaktioner för att optimera investerarnas avkastning,
  • fokuserad due diligence-analys för att minska risker och öka värdet,
  • tillgångsvärderingar,
  • kostnads- och skatteeffektiva strukturer.
  Läs mer om hur vi kan hjälpa dig.
 • Anskaffa kapital
  Företagets förmåga att anskaffa kapital snabbt och effektivt är avgörande för dess tillväxtpotential och finansiella ställning. Detta gäller både i goda och dåliga tider.

  Oavsett orsaken till kapitalbehovet är det enklare att skaffa nytt kapital om företaget har planerat för framtiden. Företag bör därför ta reda på hur och var de kan hitta kapital om och när detta blir aktuellt.

  Fokus bör ligga på:

  • kapitalanskaffning (aktiekapital och krediter), börsnoteringsföreberedelser, företrädesemission, riskkapital, riktad emission och kapitalmarknader,
  • optimering av finansieringsstrukturerna,
  • avyttring av tillgångar,
  • infrastrukturprojekt,
  • kostnads- och skatteeffektiva strukturer.
  Läs mer om hur vi kan hjälpa till.


Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

Corporate transaction trends

Nyhetsbrev på engelska som kommer ut varje kvartal och syftar till att identifiera trender och omfattningen i transaktionaktiviteten bland Sveriges största företag. Till nyhetsbreven.