• Renewables emerging as key investment strategy

  Our Power transactions and trends Q4 2016 report highlights strong power and utilities deal activity, with investment in regulated networks and renewables leading the way.

 • Does selling your business add up?

  Tailoring your financial information to the needs of different buyers could help you increase deal value. Discover how.

 • 2017 Global Private Equity Survey

  PE firms have had to dedicate significant resources to non-investment-related tasks. But now, the raw materials are in place to deal with tomorrow’s challenges.

 • Firepower Report 2017

  Big pharma now has the firepower advantage to pursue the M&A needed to address growth challenges in 2017. Discover more.

 • Reshaping biopharmaceutical business models

  New technologies, customers and competition are forcing – and enabling – biopharmaceutical companies to find novel ways to create and capture value. Discover more.

 • Power transactions and trends, Q3 2016

  Our third quarter report highlights the consistency of renewables and regulated assets continuing to attract potential investors. Read more here.

 • Embracing disruption to transform your business

  Both blockchain and big data analytics are revolutionizing industries. Our EY leaders discuss harnessing the power of these disruptors. Watch now.

 • Power transactions and trends, Q2 2016

  Q2 2016 saw renewables and network assets being top priority for utilities, with buyers seeking “safe bets” amidst ongoing sector volatility.

 • Dealing in a digital world

  Enabling a digital future requires smart capital strategy. Can companies build the capabilities required to succeed in today’s disruptive world — or should they buy?

Transaction Advisory Services

Hantering av kapital och transaktioner i en föränderlig värld

Behöver du fatta bättre och mer välgrundade beslut om hur du ska hantera kapital och transaktioner på ett strategiskt sätt i en värld som kännetecknas av snabba förändringar? Ta hjälp av oss.

Capital Agenda är en ny plattform inom EY som fokuserar på frågor kring kapitalhantering. Vi inriktar oss på de mest brännande frågorna för dig:


 • Bevara kapital

  Varje företag behöver analysera hur marknadens utveckling kan påverka verksamhetens effektivitet och kapitalbas. Även på en uppåtgående marknad kan situationen snabbt förändras också för företag som tror sig ha läget under kontroll.

  För att bevara sitt kapital måste företag regelbundet gå igenom sina strategier, marknader och balansräkningar för att kartlägga starka och svaga sidor.

  Fokus bör ligga på att:

  • analysera stressfaktorer och problem, till exempel likviditetsproblem och åtgärdsplaner,
  • göra kund- och leverantörsanalyser,
  • bevara skattefordringar och minimera kostnader,
  • refinansiera och omstrukturera skulder, eget kapital och andra förpliktelser,
  • hantera intressentrelationer och pressade situationer,
  • lösa tvister.

  Läs mer om hur vi kan hjälpa till.

 • Optimera kapital

  Dagens ekonomiska klimat tvingar företag att noga analysera sin finansiella situation.

  Att bara granska verksamheten räcker inte, företagen måste också objektivt utvärdera hur välvalda deras affärsstrategier är.

  Fokus bör ligga på att:

  • optimera tillgångsportföljer,
  • åstadkomma synergier och effektiv integration,
  • förbättra rörelsekapitalet och frigöra likvida medel,
  • optimera kapitalstrukturen,
  • optimera skatte- och företagsstrukturen.

  Läs mer om hur vi kan hjälpa till.

 • Investera kapital

  Den som ska investera i din organisation ställer sig frågan varför? Varför ska jag välja just den här transaktionen, varför gå med på det här priset, och varför just nu?

  Och inte nog med det. Intressenterna har ofta olika förväntningar på sina investeringar och avkastningen.

  Fokus bör ligga på:

  • förvärv och allianser,
  • planering och strukturering av transaktioner för att optimera investerarnas avkastning,
  • fokuserad due diligence-analys för att minska risker och öka värdet,
  • tillgångsvärderingar,
  • kostnads- och skatteeffektiva strukturer.
  Läs mer om hur vi kan hjälpa dig.
 • Anskaffa kapital
  Företagets förmåga att anskaffa kapital snabbt och effektivt är avgörande för dess tillväxtpotential och finansiella ställning. Detta gäller både i goda och dåliga tider.

  Oavsett orsaken till kapitalbehovet är det enklare att skaffa nytt kapital om företaget har planerat för framtiden. Företag bör därför ta reda på hur och var de kan hitta kapital om och när detta blir aktuellt.

  Fokus bör ligga på:

  • kapitalanskaffning (aktiekapital och krediter), börsnoteringsföreberedelser, företrädesemission, riskkapital, riktad emission och kapitalmarknader,
  • optimering av finansieringsstrukturerna,
  • avyttring av tillgångar,
  • infrastrukturprojekt,
  • kostnads- och skatteeffektiva strukturer.
  Läs mer om hur vi kan hjälpa till.


Kontakta oss

Nordic Transaction Advisory Services Leader
Jesper Almström
+46 8 520 593 99

Hitta din närmaste kontakt på Transaction Advisory Services.
 

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

Corporate transaction trends

Nyhetsbrev på engelska som kommer ut varje kvartal och syftar till att identifiera trender och omfattningen i transaktionaktiviteten bland Sveriges största företag. Till nyhetsbreven.