EY Autumn school

  • Share

Slovenian | English

EY Jesenska šola

Video utrip EY Jesenske šole 2015

EY Jesenske šole

Več informacij o letošnji izvedbi EY Jesenske šole, ki bo potekala bo med 29. 8. in 2. 9., je na voljo v brošuri, ki jo lahko prenesete tukaj.
Prijave zbiramo do 27. 6.

EY Slovenija v sodelovanju s Centrom poslovne odličnosti Ekonomske fakultete v Ljubljani že tradicionalno organizira inovativno in dinamično izobraževanje EY Jesenska šola. K sodelovanju na tedenskem izobraževanju povabimo študente iz različnih fakultet (ekonomija, pravo in drugo). Udeleženci imajo možnost poslušati zanimive teme o storitvah, ki jih opravlja EY, kot tudi o različnih mehkih veščinah, predstavljenih s strani profesorjev Univerze v Ljubljani. Študentje se na interaktiven način v obliki predavanj in delavnic učijo o transakcijah, združitvah in prevzemih, prestrukturiranju, davčnih izzivih, računovodskem svetovanju, reviziji in forenziki.

Jesenska šola študentom predstavlja tudi kompetence povezane z inovacijami, vodenjem in podjetništvom. Posebna gostja EY jesenske šole v letu 2015 je bila Petra Melanšek iz družinskega podjetja Vivapen, ki smo jo predstavili v knjigi Družinsko podjetništvo 2014. Pridružila se nam je v razpravi o vključevanju mlajše generacije v vodenje družinskih podjetij.

 

EY Autumn School

Impressions from EY Autumn school 2015

EY Slovenia Autumn school

Please download our brochure with more information about the 2016 edition of EY Slovenia Autumn school (available only in Slovenian).
Application deadline: 27 June

For couple of years now EY Slovenia organizes an innovative and dynamic educational program EY Autumn School. In partnership with Faculty of Economics, Center of business excellence from Ljubljana, we invite students from different backgrounds (economy, law and others) to attend the weekly educational program, featuring interesting topics from our service lines, as well as various soft skill areas introduced by different professors of University of Ljubljana. Students are able to learn about transactions, M&A's, restructuring, tax issues, accounting advisory, audit and forensics in an interactive way – combining lectures and workshops.

The school also introduces students to competencies related to innovation, leadership and entrepreneurship. Special guest in 2015 was a Slovenian family business Vivapen and Petra Melanšek (whom we featured in our first EY Slovenia Family Bussines Book 2014), and who joined us in discussion on intentions of younger generation to take part in family businesses management.