EY Autumn school

  • Share

Slovenian | English

EY Jesenska šola

Video utrip EY Jesenske šole 2015

EY Jesenske šole

Več informacij o letošnji izvedbi EY Jesenske šole, ki bo potekala bo med 29. 8. in 2. 9., je na voljo v brošuri, ki jo lahko prenesete tukaj.
Prijave zbiramo do 27. 6.

EY Slovenija v sodelovanju s Centrom poslovne odličnosti Ekonomske fakultete v Ljubljani že tradicionalno organizira inovativno in dinamično izobraževanje EY Jesenska šola. K sodelovanju na tedenskem izobraževanju povabimo študente iz različnih fakultet (ekonomija, pravo in drugo). Udeleženci imajo možnost poslušati zanimive teme o storitvah, ki jih opravlja EY, kot tudi o različnih mehkih veščinah, predstavljenih s strani profesorjev Univerze v Ljubljani. Študentje se na interaktiven način v obliki predavanj in delavnic učijo o transakcijah, združitvah in prevzemih, prestrukturiranju, davčnih izzivih, računovodskem svetovanju, reviziji in forenziki.

Jesenska šola študentom predstavlja tudi kompetence povezane z inovacijami, vodenjem in podjetništvom. Posebna gostja EY jesenske šole v letu 2015 je bila Petra Melanšek iz družinskega podjetja Vivapen, ki smo jo predstavili v knjigi Družinsko podjetništvo 2014. Pridružila se nam je v razpravi o vključevanju mlajše generacije v vodenje družinskih podjetij.

 

EY Autumn School

Impressions from EY Autumn school 2015

EY Slovenia Autumn school

Please download our brochure with more information about the 2016 edition of EY Slovenia Autumn school (available only in Slovenian).
Application deadline: 27 June

For couple of years now EY Slovenia organizes an innovative and dynamic educational program EY Autumn School. In partnership with Faculty of Economics, Center of business excellence from Ljubljana, we invite students from different backgrounds (economy, law and others) to attend the weekly educational program, featuring interesting topics from our service lines, as well as various soft skill areas introduced by different professors of University of Ljubljana. Students are able to learn about transactions, M&A's, restructuring, tax issues, accounting advisory, audit and forensics in an interactive way – combining lectures and workshops.

The school also introduces students to competencies related to innovation, leadership and entrepreneurship. Special guest in 2015 was a Slovenian family business Vivapen and Petra Melanšek (whom we featured in our first EY Slovenia Family Bussines Book 2014), and who joined us in discussion on intentions of younger generation to take part in family businesses management.

 
 
Group photo of EY Autumn School participants.jpg

Group photo of EY Autumn School participants

« Previous | Next »

×
EY - Sanja Košir Nikašinović

Sanja Košir Nikašinović, Partner and Head of Audit in EY Slovenia, held an introductory speech for participants

« Previous | Next »

×
EY - Lea Pfajfar

Lea Pfajfar, Talent team EY Slovenia, welcomed students and briefly presented the course of EY Autumn School

« Previous | Next »

×
EY - Simon Podvinski

Simon Podvinski, Manager in Assurance department lectured on impairments and how impairments impact the financial statements

« Previous | Next »

×
EY - Simon Podvinski

Simon Podvinski was joined by Nena Cvetkovska, Senior in Assurance department, together they led a workshop on impairments

« Previous | Next »

×
EY - Students got an insight into concepts of receivables, inventories, investments, investment property, plant and equipment, investments in subsidiaries and associates using practical examples

Students got an insight into concepts of receivables, inventories, investments, investment property, plant and equipment, investments in subsidiaries and associates using practical examples

« Previous | Next »

×
EY - Dr. Marjan Svetličič

Dr. Marjan Svetličič from Faculty of Social Sciences lectured about negotiations skills

« Previous | Next »

×
EY - Dr. Marjan Svetličič

Dr. Marjan Svetličič from Faculty of Social Sciences lectured about negotiations skills

« Previous | Next »

×
EY - Aleš Behram

Aleš Behram, Manager in Forensic investigation and dispute services lectured about financial forensics in theory and practice.

« Previous | Next »

×
EY - Dr. Blaž Zupan

Dr. Blaž Zupan from Faculty of Economics in Ljubljana has encouraged students to innovativeness using D.School workshop

« Previous | Next »

×
EY - Matej Kovačič

Matej Kovačič, Senior Manager in Tax services department introduced tax advisory services

« Previous | Next »

×
EY - Miha Svete

Miha Svetek, Manager in Tax services department presented to students trends in international assignment of workers

« Previous | Next »

×
EY - Dr. Melita Balas

Dr. Melita Balas Rant from Faculty of Economics in Ljubljana shared the secrets of successful leadership

« Previous | Next »

×
EY - Participants were full of energy and always ready to participate.

Participants were full of energy and always ready to participate.

« Previous | Next »

×
EY - Tilen Vahčič

Tilen Vahčič, Senior Manager in Transaction Advisory Services and Nada Simoneti, Senior in Transaction Advisory Services lectured about consultant‘s role in acquisition and mergers, financial restructuring, due diligence, etc.

« Previous | Next »

×
EY - Working in group, students got acquainted with the process of selling/buying a company, due diligence and financial restructuring

Working in group, students got acquainted with the process of selling/buying a company, due diligence and financial restructuring

« Previous | Next »

×
EY - Petra Melanšek

Petra Melanšek, Director and part-owner of company Vivapen and Mojca Emeršič, Manager in EY Slovenia, presented Family business in Slovenia

« Previous | Next »

×
EY - Students analyzed the results of Coming home or breaking free – EY survey about succession in family business and afterwards they presented their findings

Students analyzed the results of Coming home or breaking free – EY survey about succession in family business and afterwards they presented their findings

« Previous | Next »

×
EY - On the last day all participants took part in testing before the internship interview. Sabina Pokovec had the best test results

On the last day all participants took part in testing before the internship interview. Sabina Pokovec had the best test results

« Previous | Next »

×
EY - Workshops were followed by entertainment program and participants of Autumn School could learn basic golf techniques

Workshops were followed by entertainment program and participants of Autumn School could learn basic golf techniques

« Previous | Next »

×
EY - Mojca Emeršič thanked to all students for participating in Autumn School and invited them to hang out

Mojca Emeršič thanked to all students for participating in Autumn School and invited them to hang out

« Previous | Next »

×
EY - Skupinska fotografija udeležencev EY Jesenske šole

Skupinska fotografija udeležencev EY Jesenske šole

« Nazaj | Naprej »

×
EY - Sanja Košir Nikašinović

Sanja Košir Nikašinović, Partner in vodja revizije v EY Slovenija, je imela uvodni nagovor za udeležence

« Nazaj | Naprej »

×
EY - Lea Pfajfar

Lea Pfajfar, Talent team EY Slovenija, je študentom izrekla dobrodošlico in na kratko predstavila potek EY Jesenske šole

« Nazaj | Naprej »

×
EY - Simon Podvinski

Simon Podvinski, Manager v oddelku revizije je predaval o oslabitvah in kako vplivajo znižanja vrednosti na bilance podjetij

« Nazaj | Naprej »

×
EY - Simon Podvinski

Simonu Podvinskemu se je pridružila Nena Cvetkovska, Senior v oddelku revizije, in skupaj sta vodila delavnico o oslabitvah

« Nazaj | Naprej »

×
EY - Študentje so se preko praktičnih primerov v manjših skupinah seznanili z različnimi koncepti: terjatve, zaloge, finančne naložbe, naložbene nepremičnine, opredmetena osnovna sredstva in naložbe v odvisne in pridružene družbe

Študentje so se preko praktičnih primerov v manjših skupinah seznanili z različnimi koncepti: terjatve, zaloge, finančne naložbe, naložbene nepremičnine, opredmetena osnovna sredstva in naložbe v odvisne in pridružene družbe

« Nazaj | Naprej »

×
EY - Dr. Marjan Svetličič

Dr. Marjan Svetličič iz Fakultete za družbene vede v Ljubljani je predaval o pogajalskih spretnostih

« Nazaj | Naprej »

×
EY - Dr. Marjan Svetličič

Dr. Marjan Svetličič iz Fakultete za družbene vede v Ljubljani je predaval o pogajalskih spretnostih

« Nazaj | Naprej »

×
EY - Aleš Behra

Aleš Behram, Manager v oddelku za forenzične preiskave je študentom predaval o finančni forenziki v teoriji in praksi

« Nazaj | Naprej »

×
EY - Dr. Blaž Zupan

Dr. Blaž Zupan iz Ekonomske fakultete v Ljubljani je v okviru delavnice D.school študente spodbujal k inovativnosti

« Nazaj | Naprej »

×
EY - Matej Kovačič

Matej Kovačič, Senior Manager na davčnem oddelku je predstavil davčno svetovanje

« Nazaj | Naprej »

×
EY - Miha Svetek

Miha Svetek, Manager na davčnem oddelku je študentom predstavil kakšni so trendi v mednarodni napotitvi delavcev

« Nazaj | Naprej »

×
EY - Dr. Melita Balas Ran

Dr. Melita Balas Rant iz Ekonomske fakultete v Ljubljani je študentom razkrila skrivnosti uspešnega vodenja

« Nazaj | Naprej »

×
EY - Udeleženci so bili polni energije in vedno pripravljeni na sodelovanje

Udeleženci so bili polni energije in vedno pripravljeni na sodelovanje

« Nazaj | Naprej »

×
EY - Tilen Vahčič

Tilen Vahčič, Senior Manager v oddelku transakcijskih storitev in Nada Simoneti, Senior v oddelku transakcijskih storitev sta predavala o vlogi svetovalcev pri prevzemih in združitvah, finančnem prestrukturiranju, skrbnih pregledih, ipd.

« Nazaj | Naprej »

×
EY - S pomočjo skupinskega dela so se študentje spoznali s postopkom prodaje/nakupa podjetja, skrbnega pregleda in finančnega prestrukturiranja

S pomočjo skupinskega dela so se študentje spoznali s postopkom prodaje/nakupa podjetja, skrbnega pregleda in finančnega prestrukturiranja

« Nazaj | Naprej »

×
EY - Petra Melanšek, direktorica in solastnica podjetja Vivapen je skupaj z Mojco Emeršič, Manager v EY Slovenija, predstavila družinsko podjetništvo v Sloveniji

Petra Melanšek, direktorica in solastnica podjetja Vivapen je skupaj z Mojco Emeršič, Manager v EY Slovenija, predstavila družinsko podjetništvo v Sloveniji

« Nazaj | Naprej »

×
EY - Študentje so analizirali izsledke EY raziskave: Coming home or breaking free, katere glavna tema je ohranjanje nasledstva v družinskih podjetjih in nato so predstavili svoje izsledke

Študentje so analizirali izsledke EY raziskave: Coming home or breaking free, katere glavna tema je ohranjanje nasledstva v družinskih podjetjih in nato so predstavili svoje izsledke

« Nazaj | Naprej »

×
EY - Zadnji dan so se vsi sodelujoči študentje lahko udeležili testiranja. Najbolje se je odrezala Sabina Pokovec

Zadnji dan so se vsi sodelujoči študentje lahko udeležili testiranja. Najbolje se je odrezala Sabina Pokovec

« Nazaj | Naprej »

×
EY - Po delavnicah smo poskrbeli za zabavni program in udeleženci Jesenske šole so se med drugim seznanili z osnovnimi tehnikami golfa

Po delavnicah smo poskrbeli za zabavni program in udeleženci Jesenske šole so se med drugim seznanili z osnovnimi tehnikami golfa

« Nazaj | Naprej »

×
EY - Mojca Emeršič

Mojca Emeršič se je v zaključnem nagovoru zahvalila vsem študentom, da so se udeležili Jesenske šole in jih povabila na druženje

« Nazaj | Naprej »

×