EY: globálny tím, podpora podnikateľov, ľudia

  • Share

EY patrí medzi najvýznamnejšie celosvetové firmy poskytujúce odborné poradenské služby v oblasti auditudaňového poradenstvatransakčného poradenstva a podnikového poradenstva a riadenia rizík. Naši odborníci, ktorých po celom svete pôsobí viac ako 230-tisíc, vyznávajú rovnaké hodnoty a spája ich maximálny dôraz na kvalitu poskytovaných služieb. Pomáhame našim zamestnancom, klientom i širšiemu spoločenstvu uplatňovať svoj potenciál.

Čím sa odlišuje naša firemná kultúra:

Businesspeople at conference

Globálny tím
Sme globálna poradenská spoločnosť s maximálnou mierou integrácie – máme celosvetovo jednotnú štruktúru, jednotne myslíme i konáme. Pozrite sa, aký prínos to má pre našich klientov.

Man talking to car salesman

Podpora podnikateľov
Po celom svete, v rozvíjajúcich sa i rozvinutých ekonomikách, venujeme veľkú pozornosť podpore podnikateľov, pretože si uvedomujeme ich dôležitosť pre ekonomický rast a rozvoj inovácií. Vďaka tejto podpore už dnes spolupracujeme s mnohými ekonomickými lídrami budúcnosti.

Woman instructing two men on a computer Rôznorodosť a otvorenosť
Z ohlasov od našich klientov i našich zamestnancov vieme, že naša firemná kultúra založená na rôznorodosti a otvorenosti je prínosom pre obe strany.