Meníme meniaci sa svet

  • Share

Podnikateľská stratégia EY je založená na angažovanosti našich zamestnancov, klientov a komunít, ktorým pomáhame dosahovať ich potenciál.

Ako spoločnosť podporujúca zodpovednosť veľkých spoločností dôkladne uvažujeme o tom, ako do spoločnosti investovať dnes, aby sme zaistili podnikateľský kontext, v ktorom my aj spoločnosť môžu prospievať zajtra i v ďalekej budúcnosti.

Podniky, vlády a mimovládne organizácie sa čoraz viac združujú na podporu pokroku v oblasti podnikania, spoločnosti i životného prostredia. So 190 000 zamestnancami v 140 krajinách jedným z najlepších spôsobov, ako EY môže prispieť k tomuto úsiliu, je práca dobrovoľníkov založená na individuálnych schopnostiach jednotlivcov, ktorá je koordinovaná globálne a ktorá berie do úvahy miestne podmienky a kultúru.

Naše úsilie zameriavame na tri oblasti, ktoré sú prepojené s našou podnikateľskou stratégiou a ktoré sú mimoriadne dôležité pre zlepšovanie a rozširovanie trhových ekonomík:

• Podnikavosť (Enterpreneurship) – podpora a povzbudzovanie nových začínajúcich spoločností pri vytváraní príležitostí;
• Výchova a vzdelanie (Education) – rozvoj schopností a rozširovanie prístupu na zabezpečenie toho, že budúca generácia bude mať potrebné schopnosti na efektívne fungovanie;
• Udržateľnosť životného prostredia (Environmental sustainability) – minimalizácia nášho vplyvu na životné prostredie.

Hovoríme im „3E“.

Zodpovednosť veľkých spoločností je nevyhnutná pri ochrane udržateľnosti nášho podniku. Ako podnik môžeme rásť iba vtedy, ak sú spoločnosť a ekonomika silné. Musíme teda priebežne hľadať cesty, v ktorých sa spája to, čo robíme dobre my, a to, čo potrebuje spoločnosť. Týmto spôsobom pomôžeme ľuďom, ktorých zamestnávame, spoločnostiam, ktorým poskytujeme služby, a komunitám, v ktorých pracujeme, plne dosiahnuť ich potenciál – krátkodobý i dlhodobý.