Podpora podnikateľov

  • Share

Podnikatelia sú pre každú ekonomiku obrovským prínosom. Sú to ľudia, ktorí majú nielen skvelé nápady, ale aj dostatok vôle a energie, aby ich premenili na skutočnosť. Ich tvorivá a usilovná práca je motorom pozitívnych spoločenských zmien – je významným stimulom pre technologický rozvoj, vytváranie nových pracovných miest a tvorbu bohatstva.

EY si veľmi dobre uvedomuje, aký potenciál podnikateľská obec predstavuje. Už tri desaťročia úzko spolupracujeme s mnohými podnikateľmi a zbierame cenné skúsenosti i poznatky, vďaka ktorým môžeme ďalej skvalitňovať služby, ktoré poskytujeme ich rýchlo rastúcim spoločnostiam. Medzi našich klientov patrí široká škála podnikateľských subjektov od začínajúcich podnikov, ktorým sa podarilo získať prvého investora, až po veľké obchodné spoločnosti s trhovou kapitalizáciou rádovo v miliardách amerických dolárov.

Po celom svete, v rozvíjajúcich sa ekonomikách i rozvinutých ekonomikách, venujeme spoločnostiam, ktoré majú „podnikateľského ducha“, veľkú pozornosť. Vďaka tomu už dnes spolupracujeme s mnohými ekonomickými lídrami budúcnosti.

 

Súťaž EY Podnikateľ roka

 

Prvú súťaž o najlepšieho miestneho podnikateľa usporiadala spoločnosť EY v roku 1986 v Milwaukee v americkom štáte Wisconsin. Už v nasledujúcom roku sa súťaž konala v 11 amerických mestách a v roku 1993 sa vydala z USA do sveta. V súčasnosti prebieha v 140 mestách 50 krajín, čo predstavuje viac než 90 % globálnej ekonomiky.

Počas uplynulých piatich rokov vstúpilo do „klubu“ najlepších podnikateľov viac než 6,5-tisíca národných víťazov tejto súťaže. Nájdeme medzi nimi množstvo známych mien z rozvinutých i rozvíjajúcich sa ekonomík. Zo šéfov stovky najväčších spoločností zahrnutých aktuálne do indexu NASDAQ zvíťazila v tejto súťaži viac ako polovica, a väčšinou skôr, než sa ich spoločnosti dostali do prvej stovky.

Zmyslom súťaže EY Podnikateľ roka je nájsť a oceniť najúspešnejších podnikateľských priekopníkov na celom svete. Uznaním a ohodnotením pozoruhodných výsledkov a úspechov, ktoré významní podnikatelia z úspešných rastúcich a dynamických spoločností dosiahli, sa snažíme podnietiť celosvetovú podnikateľskú činnosť.

Spolupracujeme s úspešnými podnikateľmi na všetkých spoločenských úrovniach: či už sú to pracovníci v globálnych korporáciách prinášajúci nové nápady, vizionári z tzv. pre-IPO spoločností, alebo spoločensky zameraní podnikatelia, ktorí sa snažia zlepšiť situáciu v oblastiach, kde pretrvávajú najpálčivejšie problémy spoločnosti. Táto spolupráca nás doviedla k poznaniu, že podnikanie nie je o jeho veľkosti, ale rozhoduje pri ňom stav mysle podnikateľov. Sme presvedčení, že je to niečo, čím by sa mali riadiť všetky podniky.