Finančná kríza. Zmena klímy: IFRS. Prečítajte si naše názory zamerané na konkrétne odvetvia, ktoré sa týkajú týchto horúcich tém, a ďalšie informácie na adrese www.ey.com/industry360.

Rozumieme vášmu podnikaniu

  • Share

 

Byť konkurencieschopný v dnešnom podnikateľskom svete znamená nájsť optimálnu rovnováhu medzi podnikateľskými rizikami a príležitosťami.

To však nie je možné bez presných a spoľahlivých informácií, ktoré vám umožnia správne a rýchlo sa rozhodnúť.

Preto sme vybudovali sieť globálnych odvetvových centier špecializujúcich sa na jednotlivé sektory ekonomiky, prostredníctvom ktorých si naši odborníci môžu efektívne vymieňať znalosti a skúsenosti špecifické pre jednotlivé odvetvia.

Vďaka týmto centrám dokážeme odhadnúť, akým smerom sa bude vývoj na trhu uberať a aké dôsledky to bude mať na vaše podnikanie. A preto sme schopní vám efektívne pomáhať s riešením všetkých problémov.

Poradenské služby, ktoré našim klientom poskytujeme v oblasti auditu a daňového, transakčného a podnikového poradenstva a riadenia rizík, plne zohľadňujú špecifiká sektora ekonomiky, v ktorom klient pôsobí. To nám umožňuje poskytovať mu poradenskú podporu plne vyhovujúcu jeho potrebám.

Pozrite sa, ako vám môžeme pomôcť splniť ciele a úspešne súťažiť vo vašom odvetví: