Doing business in the Slovak Republic

  • Share

Hľadáte nové príležitosti na rozšírenie svojich podnikateľských aktivít? Slovensko v súčasnosti patrí k najatraktívnejším podnikateľským lokalitám. Je mladým štátom so strategickou polohou v srdci Európy, členom NATO, od mája 2004 členom Európskej únie a od januára 2009 aj členom eurozóny. Preskúmajte nové príležitosti a prispôsobte ich svojim potrebám. Spoločnosť EY je pripravená pomôcť vám dosiahnuť úspech.

Publikácia Doing business in the Slovak Republic (pdf, 5mb) od spoločnosti EY je komplexný sprievodca podnikateľským prostredím na Slovensku. Poskytuje prierez slovenskou legislatívou a má pomôcť potenciálnym investorom zorientovať sa na slovenskom trhu a posúdiť príležitosti, ktoré sa v súčasnosti ponúkajú.