Slovensko o 25 rokov: Ekonomiku potiahnu automobilový priemysel a IT, bude stále republikou a platiť budeme eurom

  • Share

► Slovenská republika bude podľa 89 % Slovákov existovať o ďalších 25 rokov v rovnakom štátnom zriadení ako dnes. No 30 % si myslí, že Slovensko bude súčasťou iného celku ako Európska únia.
► Ekonomiku Slovenska budú ťahať najmä automobilový priemysel, IT a technológie.
► Najvýraznejšie politické aj ekonomické riziko vidia Slováci v zhoršujúcich sa vzťahoch medzi Západom a Východom.
► Podľa 61 % Slovákov bude v roku 2042 najväčšou svetovou ekonomikou Čína.

Bratislava 22. mája 2017 – Slovensko bude stále existovať, aj keď možno bude súčasťou iného celku ako Európska únia. Budeme dôležitým hráčom na európskom trhu, a najväčšie sektory našej ekonomiky budú najmä automobilový priemysel a IT a technológie. Platiť budeme prevažne mobilnými platbami alebo odtlačkom prsta. Do škôl budeme stále chodiť, ale zmení sa forma výučby. Takto vidia Slovensko o štvrťstoročie slovenskí podnikatelia, manažéri, úradníci či študenti vysokých škôl, ktorých predstavy boli zmapované v prieskume verejnej mienky „Kam kráčaš, Slovensko, alebo Slovensko o 25 rokov“.

Takmer všetci opýtaní Slováci (97 %) si myslia, že Slovensko bude existovať aj o 25 rokov. Nezmení sa štátne zriadenie a výrazne ani počet obyvateľov. Takmer tretina si myslí, že Slovenská republika bude súčasťou iného politického alebo ekonomického zoskupenia ako dnes. Pritom euroskeptickejšie sú ženy, až 69 % opýtaných žien si myslí, že EÚ bude tvoriť menej štátov ako dnes, prípadne žiadne, na rozdiel od 51 % mužov.


„Prieskum ukázal, že ľudia v budúcnosti predpokladajú orientáciu Slovenska smerom do Európy, otázne však zostáva zloženie Európskej únie čo do počtu štátov. Politici v Európe už dlhšie dostávajú jasné signály o potrebe zmeny, čoho dôkazom je aj vyššia miera euroskepticizmu. Z toho celkom jasne vyplýva, že sú potrebné štrukturálne zmeny, ktoré vrátia späť dôveru v domáce i európske inštitúcie a zaistia aj lepšiu budúcnosť Slovenska o 25 rokov,“ hovorí Matej Bošňák, vedúci partner EY na Slovensku.


Trendom bude digitálny svet, na úrady chodiť nebudeme a pracovný čas sa významne nezmení

Len 34 % Slovákov si myslí, že v roku 2042 budeme ešte stále osobne navštevovať úrady. Takmer polovica respondentov (47 %) si myslí, že pracovný čas sa bude pohybovať v rozpätí 7 – 9 hodín. Jedna pätina si dokonca myslí, že sa náš pracovný čas skráti na 6 hodín.

Na Slovensku sa bude o štvrťstoročie platiť najmä mobilnými platbami, odtlačkom prsta alebo platobnými kartami.

„Biznis prostredie sa neustále mení. Je nutné vziať do úvahy chyby, ktoré sa spravili v minulosti, a vyvodiť z nich strategické rozhodnutia, ktoré pomôžu podnikom uplatniť sa v ich odvetví lepšie. Firmy sa bez neustáleho zavádzania inovácií nezaobídu, inovovať treba nielen produkt, ale aj riadiace procesy, IT, riadenie ľudí či finančný manažment. Vzostup informačných technológií nie je náhodný, ide o dlhodobejší trend vo viacerých sektoroch,“ dodáva Danica Matáková, výkonná riaditeľka EY poradenských služieb v oblasti auditu.

Nastupujú aj roboty, pracovná sila bude prichádzať z východu

Až traja zo štyroch Slovákov veria, že roboty nahradia ľudskú pracovnú silu v zamestnaniach, ako sú napr. taxikári (vodiči autobusov), piloti, účtovníci, úradníci vo verejnej správe a pod. Naopak každý štvrtý respondent odpovedal, že umelá inteligencia nenahradí žiadne zamestnanie.

Takmer polovica (47 %) opýtaných si myslí, že nekvalifikovanú pracovnú silu nahradia obyvatelia pochádzajúci z východnej Európy. Je zaujímavé, že 17 % respondentov označilo ako náhradu za nekvalifikovanú pracovnú silu autonómne roboty.

„Robotika je téma, ktorej sa v EY venujeme intenzívne. Firmy si uvedomujú nastupujúci trend, s tým súvisiacu zvýšenú efektivitu práce pri relatívnom znížení výrobných a režijných nákladov. Aj na našom prieskume vidieť, že táto inovačná revolúcia má svoje opodstatnenie, a pripraviť by sa na ňu mali všetci – podnikatelia, zamestnanci a takisto aj študenti,“ vysvetľuje Peter Málik, výkonný riaditeľ EY oddelenia poradenských a IT služieb.
 

 

Viac informácií nájdete vo Výsledkoch prieskumu (pdf, 368kb).


O prieskume
Prieskum verejnej mienky „Kam kráčaš, Slovensko, alebo Slovensko o 25 rokov“ prebiehal na reprezentatívnej vzorke účastníkov z podnikateľského prostredia, verejnej sféry a študentov vysokých škôl SR. Na prieskume sa zúčastnilo 347 respondentov. Zber dát sa uskutočnil v októbri až decembri 2016.