• 10 career tips from the world’s leading CFOs

  FTSE 100 and Fortune 500 CFOs share key pointers to being a finance leader, from embracing technology to nurturing your team.

 • Do you trust humans or machines to fight fraud?

  Our latest EMEIA Fraud Survey explores the geopolitical and economic environment’s impact on business conduct and technology’s role in detecting fraud and corruption.

 • Global Fraud Survey 2016

  The 14th Global Fraud Survey reveals overwhelming support for increased transparency, as regulators cooperate to hold individual executives to account.

 • Reporting: Issue 11

  The CFO’s role is changing as they become increasingly involved in the strategic growth of their companies. Read more in the latest issue of Reporting.

 • Are you prepared for corporate reporting’s perfect storm?

  It’s time to address and understand the corporate reporting challenges CFOs are facing globally. Read the latest FAAS report to know how.

 • Connected reporting

  As the pace of the regulatory environment increases, companies face a challenging reporting environment. We explore these challenges and methods to overcome them.

 • Reporting: Issue 8

  In this issue, we explore ways of measuring and evaluating the value of a sponsorship deal. We also highlight some of the key reporting and governance issues facing companies today.

 • Promote board diversity to accelerate performance

  Boards need to understand the value in diversity and act now. We explore the topic and provide an action list for board chairs.

 • Audit Committee Bulletin: June 2014

  We address the risk and governance topics that are top of minds in audit committee meetings and network discussions across Europe and beyond.

Audit

Pomôžeme vám úspešne zvládnuť súčasné náročné podmienky

Globálna ekonomika prechádza v posledných rokoch významnými zmenami, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú aj finančné riadenie podnikov, účtovníctvo a finančné vykazovanie. Nové podmienky kladú na manažment, štatutárne orgány, výbory pre audit aj na audítorov značné nároky.

Spolupráca so spoločnosťou EY vám pomôže zorientovať sa v nových legislatívnych požiadavkách a ekonomických trendoch, posúdiť ich konkrétny dosah na vašu spoločnosť a úspešne sa s nimi vyrovnať.


 • Corporate governance

  Cesta k väčšej transparentnosti a efektívnejšej kontrole

  Napriek tomu, že globálna hospodárska situácia vykazuje určité známky zlepšenia, stále pretrvávajú neistoty, ktoré priniesla nedávna finančná kríza. Práve posledný nepriaznivý vývoj je dôvodom, prečo sa dnes vo všeobecnosti požaduje väčšia transparentnosť informácií o finančnej situácii obchodných spoločností a o ich hospodárskych výsledkoch, prečo investori požadujú presnejšie a spoľahlivejšie údaje o finančných a kapitálových transakciách a súvisiacich rizikách a prečo regulačné orgány pracujú na sprísnení kontroly.

  V poslednom čase sa okrem iného aj v súvislosti s prijímanými legislatívnymi opatreniami, vývojom IFRS a sprísňovaním verejného dohľadu veľa diskutuje o tom, ktorým smerom by mala správa a riadenie podnikov (corporate governance) v budúcnosti smerovať. Sme presvedčení, že v dnešnom globalizovanom svete, v ktorom sú jednotlivé ekonomiky úzko prepojené a od seba navzájom závislé, je nevyhnutné, aby regulačné orgány a orgány prijímajúce účtovné a iné štandardy vzájomne spolupracovali a aby prijímané opatrenia boli konzistentné.

 • Správy o spoločenskej zodpovednosti a udržateľnom rozvoji

  Počet spoločností zverejňujúcich nefinančné informácie sa výrazne zvyšuje

  Čoraz viac obchodných spoločností a iných organizácií vydáva v dôsledku rastúceho tlaku na poskytovanie kvalitnejších informácií o finančnej situácii a hospodárskych výsledkoch aj správu o spoločenskej zodpovednosti  a udržateľnom rozvoji. Zmyslom týchto nefinančných informácií je umožniť akcionárom, veriteľom, potenciálnym investorom, obchodným partnerom, zamestnancom, regulačným orgánom a širokej verejnosti, aby si vytvorili predstavu nielen o tom, ako sa danej organizácii darí plniť stanovené ekonomické ciele, ale aj o ich sociálnom pôsobení a vplyvoch, ktoré má ich činnosť na životné prostredie.

  Sedem najdôležitejších informácií, ktoré by ste mali vedieť o správach o spoločenskej zodpovednosti a udržateľnom rozvoji

  1. Správu tohto typu zostavuje už viac než tritisíc spoločností z celého sveta.
  2. Čoraz viac používateľov finančných informácií si takúto správu pýta a očakáva ju.
  3. Zverejňovanie nefinančných informácií posilňuje renomé spoločnosti a má pozitívny vplyv na jej fungovanie v súlade s predpismi.
  4. Obsah správy by mal spĺňať kritériá relevantné pre dané odvetvie, ako je napríklad významnosť, definovanie tzv. stakeholders, t. j. zainteresovaných strán ovplyvnených činnosťou organizácie, resp. subjektov, ktorých činnosť má na organizáciu vplyv, širší kontext, porovnateľnosť, úplnosť atď.
  5. Používatelia týchto správ zverejňované údaje veľmi dôkladne analyzujú.
  6. Pri zostavovaní správy tohto typu treba prekonať mnohé úskalia, ako sú napr.:
   • konzistentnosť zverejnených údajov,
   • optimálna rovnováha medzi pozitívnymi a negatívnymi informáciami,
   • sústavné skvalitňovanie,
   • zabezpečenie čitateľnosti a stručnosti.
  7. Správy tohto typu sú veľmi efektívnym prostriedkom prezentácie organizácie navonok a komunikačným nástrojom, ktorý môže prispieť k zníženiu nákladov, zvýšeniu produktivity, naplneniu dôležitých ekonomických cieľov a posilneniu spoločenskej zodpovednosti organizácie.

  Navštívte naše globálne webové stránky venované problematike klimatických zmien a udržateľného rozvoja.Zostaňte s nami
v kontakte

Zostaňte s nami v kontakte prostredníctvom sociálnych médií, e-mailových upozornení či webových relácií.