Audit

  • Share

Finančné účtovné poradenstvo

Váš sprievodca zmenami v účtovných predpisoch

Súčasné ekonomické prostredie zostáva neisté aj napriek náznakom oživenia. Hoci spoločnosti nepoľavujú vo svojej snahe dosiahnuť rast na rozvinutých a rýchlo rastúcich trhoch, problémy stále pretrvávajú.

Podniky sú nútené ustavične monitorovať náklady a obozretne riadiť peňažné toky v čoraz zložitejšom a rýchlo sa meniacom regulačnom prostredí, v rámci ktorého akékoľvek zmeny účtovných štandardov môžu ovplyvniť proces rozhodovania. Je preto nevyhnutné, aby sa pri prijímaní kľúčových obchodných rozhodnutí predvídal ich dosah na účtovné a finančné výkazníctvo podniku.

Náš tím špecializujúci sa na finančné účtovné poradenstvo tvoria odborníci z rôznych oblastí, predovšetkým účtovní, daňoví poradcovia a IT špecialisti, ktorí majú bohaté sektorové skúsenosti s praktickou implementáciou účtovných štandardov vrátane plánovania a realizácie komplexných projektov, ako je prechod z národných účtovných predpisov na medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS). Úzko spolupracujeme s finančnými riaditeľmi, členmi výborov pre audit, vedúcimi oddelení treasury a ďalšími finančnými manažérmi a pomáhame im správne interpretovať plánované zmeny účtovných štandardov a iných predpisov a posúdiť, ako tieto zmeny ovplyvnia ich spoločnosť.

Klientom poskytujeme poradenstvo v dôležitých oblastiach, ktoré sa týkajú zmien v účtovných štandardoch a regulačných požiadavkách, nových obchodných aktivít a akvizícií.
 

Zistite viac o našich službách

FAAS leaders

To learn more about our services, contact a member of our FAAS leadership team


How FAAS can help

EY - How FAAS can help


Hot topics