Vymeniť zamestnancov alebo meniť zamestnancov?

  • Share

Svet sa neustále mení v dôsledku vývoja v oblasti globalizácie, demografie, technológií a regulácie. Tieto disruptívne sily nútia podniky uskutočňovať rýchle zmeny, pričom pri ich pohotovom a flexibilnom prijímaní a zavádzaní im najlepšie pomôžu vlastní zamestnanci.

Na druhej strane je čoraz ťažšie nájsť, riadiť, motivovať a udržať si talentovaných zamestnancov a zároveň mať pod kontrolou náklady. Našim klientom pomáhame pri zostavení ich personálnej agendy, t. j. nájsť správnych ľudí so správnymi schopnosťami na správnom mieste za správnu cenu zaväzujúcich sa konať správne.

Podniky, ktoré považujú svojich zamestnancov za súčasť integrovanej podnikovej stratégie, môžu získať konkurenčnú personálnu výhodu. Vďaka našej celosvetovej pôsobnosti a spolupráci vyriešime aj zložité otázky súvisiace s podnikovou transformáciou a celým zamestnaneckým cyklom, zabezpečíme optimálne rozmiestnenie talentov a mobilitu a získame pridanú hodnotu využitím neustále sa vyvíjajúcej a virtuálnej pracovnej sily a vplyvom meniacej sa úlohy HR.

Kladieme dôraz na rôznorodosť v oblasti talentov, globálnu prepojenosť a filozofiu založenú na spolupráci. To nás inšpiruje klásť fundovanejšie otázky, ktoré spoločnostiam v konečnom dôsledku pomôžu dosiahnuť vyššiu efektívnosť a dlhotrvajúce výsledky, ako aj získať konkurenčnú výhodu.

Prečítajte si viac

EY - The gig economy

Is the gig economy a fleeting fad, or an enduring legacy?

Learn how the world of work is changing, as businesses seek to manage costs and improve agility through a more flexible workforce.

EY - Future Work Now

Future Work Now

FWN's comprehensive, coordinated framework is designed to improve your focus, adjust your actions and help your business thrive today – for success tomorrow. Discover how.

EY - Organization and Talent Planning

Organizačné a personálne plánovanie

Prečítajte si, ako pomáhame významným predstaviteľom podnikateľskej komunity zosúladiť rozhodnutia týkajúce sa organizácie a zamestnancov s ich strategickými a finančnými cieľmiives.

EY - The call for a more strategic HR

Požiadavka na strategickejšiu úlohu HR

V tejto štúdii spoločnosti Harvard Business Review Analytics Services sa podrobne analyzuje, ako sa funkcia HR vyvíja a dozrieva v rámci celej organizácie. Prečítajte si viac.

EY - Collaborative deployment: a key to global mobility

Spolupráca pri rozmiestňovaní personálu: kľúč k úspechu celosvetovej mobility

Medzinárodné rozmiestňovanie a vysielanie personálu je čoraz zložitejšie. Môže lepšia spolupráca s inými tímami a krajinami prispieť k úspechu? Na budúcnosť mobility sme sa pozreli bližšie.

EY - How collaborating with HR can drive growth

Ako možno spoluprácou s HR stimulovať rast

Hlavným kapitálom spoločnosti sú jej ľudia. Stimulujú rast a zabezpečujú lepšiu výkonnosť, pričom každý úspech závisí od úrovne ich zručností, talentu, znalostí a schopností.

EY - Global mobility effectiveness survey 2015-16

Global mobility effectiveness survey 2015-16

Spôsob akým podniky zhromažďujú, organizujú, analyzujú a využívajú informácie sa viaže takmer na každý aspekt globálneho plánovania mobility, dohľad aj stratégie. Ste pripravení?

Naspäť hore