Naše špecializované služby

  • Share

Spoločnosť EY poskytuje základné globálne služby – AuditPoradenstvoDaneTransakcie, a Strategické trhy. Okrem toho ponúkame aj dodatočné služby v kľúčových oblastiach po celom svete.

 


 

Služby v oblasti problematiky klimatických zmien a udržateľného rozvoja

Náš tím špecialistov poskytujúcich služby v oblasti problematiky klimatických zmien a udržateľného rozvoja sa opiera o kľúčové zručnosti, ktoré máme v oblastiach auditu, daní, transakcií a poradenstva. Okrem toho disponujeme špecifickými vedomosťami, vďaka ktorým vám pomôžeme poznať podnikateľské a regulačné príležitosti a hrozby, preskúmať a zrealizovať obchodné transakcie, zmonitorovať výkon a zabezpečiť zverejnenie potrebných informácií o svojom postupe. Poskytneme vám služby šité na mieru, pričom využijeme globálne metódy, ktoré pomôžu vyriešiť váš konkrétny problém.

 

Rodinné podnikanie
Vedeli ste, že:
► len 30 % rodinných firiem úspešne zvládne odovzdanie zo zakladajúcej generácie na druhú, 13 - 15 % odovzdanie na tretiu generáciu a 3 - 5 % na štvrtú generáciu?
► viac ako 80 % firiem zmení svojho majiteľa v priebehu 10 rokov?
► viac ako 60 % firiem nemá stanoveného žiadneho právneho nástupcu?

A ako ste na tom vy? Je vaša firma pripravená na prechod na ďalšiu generáciu alebo zmenu majiteľa?