Transakcie

  • Share

Reštrukturalizácia

Každý reštrukturalizačný projekt je iný, každý vyžaduje – okrem výnimočných nárokov kladených na odbornosť v oblasti transakčného poradenstva – aj dokonalú znalosť podnikania reštrukturalizovanej spoločnosti a odvetvia, v ktorom pôsobí. Klientom poskytujeme širokú škálu poradenských služieb, ktoré sú „šité na mieru“ s prihliadnutím na ich konkrétnu situáciu, a vďaka tomu im umožňujú efektívne posúdiť existujúce príležitosti, pripraviť kvalitný reštrukturalizačný plán a splniť stanovené strategické ciele.

Naše reštrukturalizačné služby zahŕňajú:

  • Podnikovú reštrukturalizáciu:
    Cieľom podnikovej reštrukturalizácie je zlepšiť výsledky hospodárenia spoločností a zisky ich akcionárov v období ekonomickej neistoty a stagnácie. Klientom na základe objektívneho posúdenia ich podnikateľského plánu poskytujeme podporu pri riadení revitalizačných procesov a alokácii kapitálu a investícií. Pripravíme aj návrh stratégie pre prípad, že by spoločnosť nebola schopná plniť podmienky bankových úverov, stratégiu pre rokovania s akcionármi, veriteľmi, obchodnými partnermi a ďalšími zainteresovanými subjektmi, a zabezpečíme súlad s požiadavkami v prípade platobnej neschopnosti.
  • Kapitálové trhy:
    Spolu s vašou firmou vypracujeme optimálnu a flexibilnú kapitálovú štruktúru kombinujúcu vlastné a cudzie zdroje a navrhneme efektívny program financovania. Na základe analýzy možností vám navrhneme potenciálne alternatívy a odporučíme optimálne riešenia.

EY - Can geopolitical uncertainty and record M&A coexist?

Viac fúzií a akvizícií napriek geopolitickej neistote?

Hoci politická neistota pretrváva, podľa nášho prieskumu 16. Global Capital Confidence Barometer spoločnosti dávajú „zelenú“ transakciám v snahe dosiahnuť vyšší rast.