Transakcie

  • Share

Transakčná podpora

Pri realizácii transakcie často rozhoduje rýchlosť – tým sa však, samozrejme, výrazne zvyšuje riziko chýb, ktoré môžu zásadným spôsobom ohroziť ich výsledok. Cieľom našej transakčnej podpory je zabezpečiť, aby bol výsledok čo najoptimálnejší.

S klientmi spolupracujeme v týchto oblastiach:

  • Identifikácia kľúčových faktorov ovplyvňujúcich výsledok transakcie
  • Optimalizácia štruktúry transakcií
  • Zníženie rizík
  • Kritické vyhodnotenie predpokladanej budúcej výkonnosti spoločnosti

Či už vlastníte prosperujúci podnik a hľadáte nové príležitosti na trhu, alebo má váš podnik ťažkosti a potrebujete pomôcť s optimalizáciou peňažných tokov a znížením rizík, naše oddelenie transakčných služieb vám pomôže úspešne zvládnuť všetky úskalia transakcie.

EY - Can geopolitical uncertainty and record M&A coexist?

Viac fúzií a akvizícií napriek geopolitickej neistote?

Hoci politická neistota pretrváva, podľa nášho prieskumu 16. Global Capital Confidence Barometer spoločnosti dávajú „zelenú“ transakciám v snahe dosiahnuť vyšší rast.