Transakcie

  • Share

Oceňovanie podnikov a finančné modelovanie

Oceňovanie

V súčasnosti stále rastie potreba transparentných a kvalitných údajov o ocenení aktív, pasív aj celého podniku, okrem iného aj v súvislosti s plnením prísnejších právnych predpisov v oblasti regulácie kapitálových trhov a finančného výkazníctva. Zároveň je však v prípade mnohých účtovných položiek stále zložitejšie objektívne preukázať ich hodnotu. Naši odborníci majú vďaka výnimočným znalostiam účtovnej a daňovej problematiky a bohatým skúsenostiam s realizáciou predinvestičných previerok (due diligence) tie najlepšie predpoklady, aby vám poradili v rozličných otázkach v oblasti oceňovania.

Modelovanie

Vytvoriť kvalitný finančný model, či už na ocenenie transakcie, novej investičnej či inej príležitosti, alebo na iné strategické účely, je komplexná a náročná úloha.

Naši odborníci na finančné modelovanie vám poskytnú podporu pri príprave a testovaní takýchto modelov a umožnia vám prijímať efektívne strategické rozhodnutia.