Turkey attractiveness survey 2013

2013 Türkiye Yatırım Çekiciliği Raporu

  • Share

Son yıllarda çeşitli politik ve ekonomik sıkıntıların başarıyla üstesinden gelen Türkiye, şimdi istikrarlı ve güçlü bir büyüme sürecinde yol almaktadır.

Orta dönemde yılda en az yüzde 5’lik büyüme hızlarını yakalayacağı öngörülen Türkiye ekonomisi büyük bir potansiyel taşımaktadır.

Türkiye’yi farklı kılan güçlü yönleri arasında Avrupa, Asya ve Ortadoğu’yu buluşturan bir kavşak noktası olarak stratejik konumu ve iç pazarının büyüklüğü yer almaktadır. Bu güçlü yönler birçok yatırımcıyı cezbetmekte ve Türkiye’nin geleceğine güvenmelerini sağlamaktadır.

Şöyle ki, anketimize katılan iş liderlerinin yarısı gelecek yıl içinde Türkiye’de faaliyete geçmeyi ya da mevcut işlerini büyütmeyi planladıklarını ifade etmiştir.

Geçmişe bakıldığında Türkiye, ticaret ve yatırımda çoğunlukla gelişmiş dünyaya dayalı olarak büyümüştür.

"Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin gibi artık tüm dünyada dikkat çekmektedir."
Zafer Çağlayan, T.C. Ekonomi Bakanı

Oysa şimdi Ortadoğu, Afrika ve Asya’yı da kapsayan bölgelerle ekonomik bağlantılarını güçlendirmektedir.

Pazarlardaki bu çeşitlendirme ve sermaye akışlarındaki değişim yatırımları artıracak ve büyümeyi hızlandıracaktır. Türkiye’deki doğrudan yabancı yatırımlarda üretim ve hizmet sektörlerinin öne çıktığını görmekteyiz.
Türkiye’ye gelen yatırımcıların en çok tercih ettiği il İstanbul’dur. Öte yandan, kamu politikaları ile İstanbul ve hinterlandının dışındaki yerlerde de büyümenin teşvik edilmesine devam edilerek bölgeler arasında daha dengeli bir gelişme sağlanabilecektir.

Türkiye’deki yeni teşvik sistemi ve devam eden reform gündeminin yatırımcı güvenini çok güçlendireceğini, böylece ülkenin bölgesel ve küresel bir faaliyet üssüne dönüşüm sürecinin hızlanacağını öngörebiliriz.

Bununla birlikte, anket çalışmamızda çözüm geliştirilmesi gereken bazı önemli sorunlara da işaret edilmiştir. Şöyle ki, Türkiye’nin politik istikrarsızlığın yaşandığı komşu ülkelere yakınlığı, cari açığı ve Ar-Ge ile inovasyon kapasitesini geliştirme ihtiyacı DYY girişleri açısından çekim gücünü sınırlandıran faktörler olarak görülmektedir.

Avrupa’nın sıradaki güç merkezi

Avrupa, Asya ve Ortadoğu’yu buluşturan kavşak noktasında bulunan bir ülke olarak Türkiye’nin stratejik konumu, devasa iç pazarı ve istikrarlı makroekonomi politikası GSYH ölçütüyle dünyanın en büyük 18’inci ekonomisi olmasını sağlamıştır.

Risk ve getiri kriterleri ile değerlendirildiğinde, yabancı yatırımcılara en avantajlı fırsatlardan birini sunan Türkiye’nin çok büyük bir potansiyel taşıdığı kabul edilmektedir.

Projeksiyonlara göre, 2013 yılında ekonomi yüzde 3,5 düzeyinde büyüyecek ve kalıcı bir büyüme grafiği izlenerek, GSYH orta vadede yıllık bazda yüzde 5 oranında artacaktır.

BRIC ülkeleri dışında parlamaya hazır yıldızlar

Dünya, gelişmekte olan pazarların dört büyük BRIC ülkesiyle – Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin ile sınırlı olmadığını anlamıştır. Türkiye de Endonezya, Vietnam ve Meksika gibi ülkelerin yanında, gelişmekte olan “yeni dalga ülkelere” liderlik yapabilecek temel ekonomik özelliklere sahiptir.

DYY girişlerinde Türkiye’nin en büyük rakibinin Çin ve ardından Rusya, Brezilya ve Hindistan olduğu düşünülmektedir. BRIC ülkeleri hâlâ güvenli birer seçenek olarak kabul edilmekle birlikte, rota hızlı büyüyen diğer ülkelere doğru kaymaktadır. 

Daha fazla bilgi için raporu indirin.