Bağımsız Denetim Hizmetleri

Günümüzün denetim, finans ve raporlama konularındaki değişikliklere çözüm bulmaya hazır mısınız?

İş dünyası, dönüşüme ve değişime yol açan trendler ve uygulamalarla yeniden şekilleniyor. Bunun sonucunda finans ve raporlama çevrelerinde önemli değişiklikler oluşurken, şirket yönetimleri, yönetim kurulları, denetim  komiteleri ve denetçiler mücadele etmeleri gereken zorluklarla karşı karşıya kalıyor.  

EY Türkiye olarak, şirket yönetimlerinin günümüzün en kritik finans ve raporlama değişikliklerini hızlıca kavramalarına ve gereken şekilde ele almalarına destek oluyoruz.


 • Muhasebe standartlarında değişiklikler

  Muhasebe standartlarına getirilecek bir dizi değişikliğin şirketinize etkilerinin farkında mısınız?

  İş ortamındaki belirsizliklerin arttığı ve muhasebe standartlarında geniş kapsamlı değişikliklerin gündeme geldiği bir dönemdeyiz. Şirket yönetimleri ve denetim komiteleri de bu denli büyük değişiklere hazır olabilmek için neler yapmaları gerektiğini soruyorlar.

  Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) ve ABD Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (FASB) tarafından, UFRS standartlarını ve ABD’de genel Kabul görmüş muhasebe prensiplerini geliştirmek ve mümkün olduğunca yakınlaştırma amacıyla birçok standart revize ediliyor. Yeni standartlar yayınlandıktan sonra, finansal enstrümanlar, kiralamalar ve gelir tahakkuklarını da kapsayan birçok kritik
  alanda muhasebe uygulamalarının ve kamuyu aydınlatma prensiplerinin büyük ölçüde değişeceği öngörülüyor. Revize edilen standart sayısı çok fazla olmakla birlikte, asıl önemli olan günlük işlemlerin muhasebeleştirilmesinde ne gibi değişikliklerin söz konusu olacağıdır.

  Türkiye’de faaliyet gösteren belli kriterleri sağlayan şirketler 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ile uyumlu finansal tablo hazırlamaları gerekiyor.

    ·         UFRS standartlarında değişiklikler 
    ·         Denetim hizmetlerimiz

    Bu konularda EY Türkiye olarak size nasıl destek olabiliriz?

 • Sürdürülebilirlik raporlaması

  Finansal olmayan bilgilerin açıklanmasında artış

  Şeffaflığın artması yönündeki baskılar karşısında birçok kurum sürdürülebilirlik veya kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) raporları yayınlamaya başlamıştır. Bu raporlar iç ve dış paydaşların kurumun çevresel, sosyal ve ekonomik alanlardaki “üçlü performans” düzeyini değerlendirmelerine yardımcı olmaktadır.

  Sürdürülebilirlik raporlaması ile ilgili olarak bilinmesi gereken 7 konu:

  • 3.000’i aşkın kurum sürdürülebilirlik raporu yayınlamaktadır.  
  • Paydaşların sürdürülebilirlik raporu yayınlanması yönündeki beklentileri artmaktadır. 
  • Sürdürülebilirlik raporlaması operasyonel iyileştirmelerin gerçekleşmesini, mevzuata uyumun güçlenmesini ve kurumsal itibarın artmasını sağlayabilecektir. 
  • İlgili sektöre ait önemlilik, önceliklendirme, paydaş katılımı, sürdürülebilirlik çerçevesi ve bütünlük gibi temel başarı faktörleri raporda yer almalıdır.   
  • Sürdürülebilirlik raporları geçmişe kıyasla çok daha yakından takip edilmektedir. 
  • Sürdürülebilirlik raporlamasında karşılaşılan bazı zorluklar: 
  • Veri tutarlılığının sağlanması
  • Olumlu ve olumsuz bilgilerin dengelenmesi 
  • Performansın sürekli iyileştirilmesi 
  • Raporun kısa, öz ve anlaşılır olması
  • Sürdürülebilirlik raporu çok yararlı bir iletişim aracı olabilmektedir. Ayrıca maliyetlerin düşürülmesine, verimliliklerin artmasına, işle ilgili gerekliliklerin yerine getirilmesine ve hesap verilebilirliğe hizmet edebilmektedir. 


Bizi takip edin

Sosyal medya hesaplarımızı takip edebilir, Iphone ve Ipad'inize Vergide Gündem mobil uygulamamızı yükleyebilirsiniz.

Şeffaflık Raporları

EY

 

Eğitim hizmetlerimiz için bize ulaşın