• Neden dijital vergi?

  İşletmeniz ne şekilde gelişirse gelişsin, vergi; dijital bir dünya için stratejinizi belirlemek, inovasyonu sürdürmek, müşteri etkileşimini güçlendirmek, operasyonlarınızı yeniden tasarlamak ve dijital varlıklarınızı korumak için önemli bir unsurdur.

 • Veri işleri için robotlar

  İşyerinde robotların olması düşüncesi başta çağın ötesinde bir durum gibi algılansa da Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) bunu günümüzde gerçeğe dönüştürerek hizmetlerin daha hızlı, net ve elverişli bir biçimde sağlanabilmesini mümkün kıldı.

 • Vergi, ticaret politikaları ve büyüme ajandası

  İşletmeler, daha açık olma arayışlarında riskleri ve teşvikleri değerlendiriyor. Daha fazlası Tax Insights'da.

 • Vergi uyuşmazlıklarındaki gelişmelerin izlenmesi

  Mevcut yüksek hızlarına rağmen, global vergi gelişmelerinin hacmi ve karmaşıklığı giderek artıyor. Ayak uydurabiliyor musunuz?

 • "Otomotiv Sektöründe Gündem" dergimizin Ocak-Haziran 2017 sayısı yayınlandı

  Rakamlarla Türkiye otomotiv sektörü, sektörü bekleyen gelişmeler, sektöre özel vergisel uygulamalar ve sektör yöneticilerinin dikkatini çekebilecek pek çok konuda uzmanlarımız tarafından hazırlanan yazı ve bilgileri yeni sayımızda bulabilirsiniz.

 • Vergi borcu olanlara bir fırsat daha!

  Kesinleşmiş bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına dair Kanun Tasarısı 18 Nisan’da TBMM’ye sunuldu. Yeni düzenleme ile yaklaşık 73 milyar liralık borcun yapılandırılması bekleniyor. Uygulamadan nasıl faydalanılacağına dair Vergi Bölümü Kıdemli Müdürümüz Gökçe Sarısu Kanmaz'ın görüşleri için videomuzu izleyebilirsiniz.

 • Yeni Gümrük Kanunu neler getirecek?

  EY Türkiye Gümrük ve Global Ticaret Bölüm Lideri Sercan Bahadır'ın Yeni Gümrük Kanunu’yla ilgili görüşlerine videomuzu izleyerek ulaşabilirsiniz.

 • 2017 Global Vergi Politikası Görünümü

  Bu yılın raporu, yasal düzenlemelerle ilgili bilinen değişikliklerden, yeni yasal düzenlemeler için hükümet önerilerinden ve EY'nin 50 ülkedeki vergi politikası liderlerinin tahminlerinden oluşuyor. Rapor, veriler üzerindeki trend analizini ve şirketler üzerindeki potansiyel etkileri ortaya koyuyor.

 • Vergi uyuşmazlıklarının artmasıyla risksiz ortam arayışı

  Mükellefler ve hükümetler, uyuşmazlıkları çözmek için daha iyi yollar bulmalı veya bu anlaşmazlıklardan tümüyle kaçınmalı. Tax Insights yeni sayısında!

Vergi Hizmetleri

Uluslararası vergiler ve işletmelerde vergi yönetimi

İş ve vergi dünyasında büyük değişiklikler yaşanmakta, değişim giderek hızlanmakta ve karmaşıklaşmaktadır. Hükümetler işgücü ve sermaye rekabetini yoğunlaştırarak gelir ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktadır. Vergi otoriteleri iş dünyasının değişen dinamikleri karşısında yaptırım stratejilerini ve politikalarını hayata geçirmektedir. İşletmeler hem uyum yükümlülüklerini yerine getirmek hem de değer yaratmak için çakışan önceliklerini dengelemektedir. Günümüzün vergi dünyasının bu kritik konularında destek sunmaktayız.  


 • Vergi odaklı tedarik zincirlerinin kurulması

  Günümüzün küresel ve büyük şirketleri hiç olmadığı kadar kaygan ve karmaşık bir zeminde iş yapmaktadır. Rekabet gücü kazanmak, satışları artırmak ve pay sahipleri ile müşterilere daha çok değer yaratmak için birçok işletmenin tedarik zincirleri yeniden yapılandırılmaktadır.

  Çok uluslu şirketler yeni pazarlar bulmak ve maliyet avantajı yakalamak için çok farklı ülkelere adım atmaktadır. Bu süreçte tedarik zincirleri de genişlemekte ve yayılmaktadır. 

  Tedarik zincirindeki her değişiklik, hesaplanması gereken yeni maliyetler ve riskler yaratmaktadır.  

  Tedarik zincirini yeni pazarları kapsayacak şekilde genişletmenin yanı sıra, lider şirketler yerleşik pazarlarındaki operasyon maliyetlerini düşürmek ve kârlılıklarını artırmak amacıyla, mevcut tedarik zincirlerinde iyileştirmeler de yapmaktadır.

  Lider şirketler geniş kapsamlı ve proaktif planlamanın şart olduğunu biliyorlar.

  İster yeni pazarlara girmeyi, isterse mevcut pazarlarındaki verimlilikleri artırmayı hedeflesinler, yeni lider şirketlerin ortak bir özellikleri var – yeni tedarik zinciri modelinin tüm halkalarıyla geniş kapsamlı ve proaktif bir yaklaşımla planlanması halinde, fırsatların azami düzeye çıkabileceğini ve risklerin mümkün olduğunca azaltılabileceğini çok iyi biliyorlar.  

  Tedarik zincirinin maliyetleri (vergiler dâhil), ancak gerçek anlamda bütünsel bir yaklaşımla incelenebilir ve yönetilebilir.

  Değişimin yol açtığı zorluklar

  İşletmeler hemen her gün küresel ölçekte operasyonlarını nasıl değiştirebileceklerine dair karar almak durumunda kalıyorlar.  

  Bu kararlar alınırken konunun bütünsel bir yaklaşımla ve tüm yönleriyle ele alınması hiç de kolay olmamaktadır. Bu bağlamda vergi boyutu da incelenmelidir, çünkü yeni bir değişikliğin vergisel etkileri çok büyük olabilecek ve yalnızca operasyonel analiz yapılırsa çok farklı sonuçlar ortaya çıkabilecektir.

  EY’nin yaklaşımı

  Vergi planlaması genelde operasyonel fırsatlar veya seçenekler daraltıldıktan ve tanımlandıktan sonra yapılmakta ve bu şekilde yanlış kararlar alınabilmektedir. Oysa bu süreç uluslararası vergi boyutu ile daha önceden incelenirse, belki de farklı alternatiflerin veya operasyon modellerinin daha doğru olacağına karar verilebilecektir.  

  EY’nin ‘Vergi Odaklı Tedarik Zinciri Yönetimi’ ile bağlantılı danışmanlık hizmetleri vergi boyutunun en baştan göz önünde bulundurulduğu bütünsel bir yaklaşımla sunulmaktadır.Bizi takip edin

Sosyal medya hesaplarımızı takip edebilir, iPhone ve iPad'inize Vergide Gündem mobil uygulamamızı yükleyebilirsiniz.