• Share

Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de birçok teşvik, indirim ve destekler mevcut. Bunların bir kısmı, Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerini farklı açılardan teşvik eden destekler iken, bir kısmı da Türkiye’de 6 ayrı bölgede, 50’den fazla sektörde yapılabilecek yatırımlara sağlanan desteklerdir. Bunlara ilave olarak; ihracat, istihdam, pazarlama, eğitim gibi faaliyet alanlarına sağlanan birçok destek ve teşvikler de mevcut.

Bu teşvik ve destekler; hem Türkiye’de faaliyet gösteren işletmeler tarafından yeterince takip edilemeyecek kadar farklı, dağınık ve değişken bir mevzuat altında düzenlenmiş; hem de efektif bir şekilde faydalanılabilmek için ciddi uzmanlık gerektirecek şekilde karmaşıktır.

EY Türkiye olarak bu durumun bilinciyle oluşturduğumuz; konularında uzman ve tecrübeli ekibimizle aşağıda belirtilen 5 adımda sizlere destek ve katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Bilgilendirme: Mevzuattaki tüm teşvik ve destekler hakkında bilgilendirme

Kişiselleştirme: Firma özelinde faydalanılabilecek teşviklerin tespit edilmesi

Optimizasyon: Teşviklerden en efektif şekilde faydalanma amacına yönelik yapılandırma

Başvuru: İlgili teşvikten faydalanabilmek için başvuru sürecine destek verilmesi

Uygulama: Uygulama, mevzuata uygunluk ve olası uyuşmazlıklar hakkında danışmanlık